Tema
Debat

Nyhedsarkiv

Nyheder


9 sep 2019

Anmodning om tilbagebetaling af returpræmie for byggeskadeforsikringer

Byggeskadeforsikringskunder (det byggefirma, der oprindeligt har tegnet forsikringen) i Qudos Insurance A/S under konkurs har mulighed for at anmode om tilbagebetaling af retur-/restpræmie via en anmeldelsesformular på Qudos Insurance A/S' hjemmeside.
20 jun 2019

Anmodning om tilbagebetaling af returpræmie for ejerskifteforsikringer

Ejerskifteforsikringskunder i Qudos Insurance A/S under konkurs (solgt af Frida Forsikring Agentur A/S) har mulighed for at anmode om tilbagebetaling af retur/restpræmie via en anmeldelsesformular på Qudos Insurance A/S' hjemmeside.
6 jun 2019

Qudos Insurance - 20. juni 2019 er frist for anmeldelse af erstatningskrav til Garantifonden

I henhold til lov om en garantifond § 6 skal erstatningskrav, der ønskes dækket af Garantifonden, anmeldes til Garantifonden senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse den 20. december 2018. Fristen for anmeldelse af erstatningskrav udløber således den 20. juni 2019.
3 maj 2019

Aftale indgået om ejerskifte- og byggeskadeforsikringer

Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om håndtering af kunder i Qudos Insurance A/S med ejerskifte- og byggeskadeforsikringer.
1 maj 2019

Norsk garantiordning stævner den danske garantifond

Den norske Garantiordningen for Skadeforsikring (Garantiordningen) har lagt sag an mod den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber.
20 dec 2018

Qudos Insurance erklæret konkurs

Den 20. december 2018 er Qudos Insurance A/S erklæret konkurs. Er du forsikringskunde hos Qudos Insurance, skal du tegne forsikringer hos et andet forsikringsselskab hurtigst muligt.
2 okt 2018

Alpha Insurance - anmeldelse af erstatningskrav til Garantifonden

I henhold til lov om en garantifond § 6 skal erstatningskrav, der ønskes dækket af Garantifonden anmeldes til Garantifonden senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse den 8. maj 2018.
26 okt 2018

Garantifond stævner ledelsen i Husejernes Forsikring

Det sker som opfølgning på en advokatredegørelse om konkurserne i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikrings Agentur. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har i august 2018 besluttet at stævne ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikring Assurance Agentur på baggrund af konklusionerne i den Advokatredegørelse, der er udarbejdet for Garantifonden. Sagen er nu anlagt ved domstolene.
29 jun 2018

Opkrævning af bidrag til Garantifonden for 2019

Finanstilsynet har den 29. juni 2018 meddelt Garantifonden, at Garantifonden, til reetablering af Garantifondens formue på 300 mio. kr., skal opkræve 40 kr. pr. police i 2019 for en række nærmere angivne forsikringer.
14 jun 2018

Advokatredegørelse om konkurserne i Gable Insurance og Husejernes Forsikring

Ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikrings Agentur har handlet ansvarspådragende ved bl.a. at benytte urigtige og vildledende oplysninger i markedsføringen. Det er hovedkonklusionen i en omfattende advokatredegørelse, som Garantifonden for skadeforsikringsselskaber nu kan offentliggøre. Garantifonden overvejer nu retslige skridt mod den ansvarlige ledelse.
15 maj 2018

Ændring af garantifondsloven 1. juli 2018

Den 24. april 2018 vedtog Folketinget forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (L 176). Loven bygger ligesom de to seneste ændringer af garantifondsloven på erfaringerne fra Gable Insurance’s konkurs i 2016.
12 jan 2018

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber sagsøger svensk forsikringsmægler for 96 millioner kroner

Garantifonden sagsøger nu det svenske forsikringsmæglerselskab, Howden Insurance Brokers, for at have vildledt danske forbrugere, der var kunder i de to nu konkursramte selskaber, Gable Insurance i Liechtenstein og Gables danske salgskontor, Husejernes Forsikring Assurance Agentur. Sagsanlægget omfatter desuden det engelske reassuranceselskab, Barbican Specialty Reinsurance, samt konkursboet for Gable Insurance.
22 dec 2017

Advokatundersøgelse af Gable og Husejernes Forsikring iværksættes

Advokatundersøgelsen af konkurserne i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS igangsættes nu. Kromann Reumert er af bestyrelsen i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udpeget til at foretage undersøgelsen, og advokat Søren Aamann Jensen vil stå i spidsen for arbejdet.
30 maj 2017

Ændring af garantifondsloven 1. juli 2017

Den 11. maj 2017 vedtog Folketinget ændringer af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling (L 172).
14 mar 2017

Sidste chance for kunder i Husejernes Forsikring/Gable Insurance at købe ny ejerskifteforsikring

Mangler du en ejerskifteforsikring, fordi du har været kunde i det konkursramte Husejernes Forsikringsagentur/Gable Insurance, så er det nu sidste chance for at købe en ny i et andet selskab. Skader skal anmeldes senest den 31. marts 2017.
19 dec 2016

Til forsikringstagerne i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS

Gable Insurance blev erklæret konkurs den 19. november 2016 i Liechtenstein. Gable Insurance har solgt forsikringer i Danmark via Husejernes Forsikring Assurance Agentur. Den 8. december 2016 blev også Husejernes Forsikringsagentur erklæret konkurs. Ingen af selskaberne var medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forsikringstagere dækning i tilfælde af forsikringsselskabers konkurs.
9 dec 2016

Brev på vej til forsikringskunder i konkursramte Gable Insurance

Danske kunder, der via Husejernes Forsikring har tegnet forsikring i det konkursramte lichtensteinske selskab Gable Insurance, kan se frem til hjælp. Det har brancheorganisationen Forsikring & Pension og Erhvervsministeriet indgået en aftale om.
10 jun 2016

Topdanmark Forsikring A/S er genvalgt som Garantifondens administrationsselskab

Topdanmark Forsikring A/S er valgt som garantifondens administrationsselskab for perioden 1. december 2016 – 30. november 2020.
24 sep 2014

Forlig indgået i konkursbo efter Plus Forsikring A/S

Da Plus Forsikring gik konkurs i 2002 indledtes straffesager mod hovedparten af bestyrelsens medlemmer, direktion samt revisor. Baggrunden for straffesagerne var en række overtrædelser af elementære ledelses- og kontrolkrav.
26 nov 2012

Garantifonden har fået nyt administrationsselskab

Topdanmark Forsikring er valgt som Garantifondens administrationsselskab for perioden 1. december 2012 – 30. november 2016.