Tema
Debat

Nyhedsarkiv

Nyheder


20 dec 2018

Qudos Insurance erklæret konkurs

Den 20. december 2018 er Qudos Insurance A/S erklæret konkurs. Er du forsikringskunde hos Qudos Insurance, skal du tegne forsikringer hos et andet forsikringsselskab hurtigst muligt.
29 jun 2018

Opkrævning af bidrag til Garantifonden for 2019

Finanstilsynet har den 29. juni 2018 meddelt Garantifonden, at Garantifonden, til reetablering af Garantifondens formue på 300 mio. kr., skal opkræve 40 kr. pr. police i 2019 for en række nærmere angivne forsikringer.
14 jun 2018

Advokatredegørelse om konkurserne i Gable Insurance og Husejernes Forsikring

Ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikrings Agentur har handlet ansvarspådragende ved bl.a. at benytte urigtige og vildledende oplysninger i markedsføringen. Det er hovedkonklusionen i en omfattende advokatredegørelse, som Garantifonden for skadeforsikringsselskaber nu kan offentliggøre. Garantifonden overvejer nu retslige skridt mod den ansvarlige ledelse.
15 maj 2018

Ændring af garantifondsloven 1. juli 2018

Den 24. april 2018 vedtog Folketinget forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (L 176). Loven bygger ligesom de to seneste ændringer af garantifondsloven på erfaringerne fra Gable Insurance’s konkurs i 2016.
12 jan 2018

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber sagsøger svensk forsikringsmægler for 96 millioner kroner

Garantifonden sagsøger nu det svenske forsikringsmæglerselskab, Howden Insurance Brokers, for at have vildledt danske forbrugere, der var kunder i de to nu konkursramte selskaber, Gable Insurance i Liechtenstein og Gables danske salgskontor, Husejernes Forsikring Assurance Agentur. Sagsanlægget omfatter desuden det engelske reassuranceselskab, Barbican Specialty Reinsurance, samt konkursboet for Gable Insurance.