Tema
Debat

Nyhedsarkiv

Nyheder


3. nov. 2023

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2024

Finanstilsynet har den 31. oktober 2023 meddelt Garantifonden, at Garantifonden i 2024 fortsat skal opkræve 40 kr. pr. nærmere defineret forbrugerpolice, der fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har ligeledes meddelt, at Garantifonden i 2024 fortsat skal opkræve 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring (omregnet til fuldtidsforsikret), som fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har derudover meddelt, at Garantifonden i 2024 ikke skal opkræve bidrag på motorforsikringer der fra 1. januar 2024 fornyes eller nytegnes i Danmark for risici i Danmark.
2. okt. 2023

Suspension af bidrag på motorforsikringer i 2024

Opkrævning af garantifondsbidrag på motorforsikringer, der nytegnes eller fornyes efter 31. december 2023, vil blive suspenderet i 2024. Bidraget vil blive genoptaget i 2025, muligvis som et bidrag delt på hhv. ansvars- og kaskoforsikringer.
29. sep. 2023

Ny skadesbehandler som følge af konkursen i Frida Forsikring Agentur A/S

Behandlingen af igangværende ejerskifte- og byggeskadesager i Qudos Insurance A/S under konkurs forsætter hos skadesbehandleren Sedgwick Danmark A/S.
28. jun. 2023

Visse livsforsikringsselskaber skal være medlem af Garantifonden

Pr. 1. juli 2023 skal danske og udenlandske livsforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed være medlem af Garantifonden.
24. feb. 2023

Opdateret vejledning af d. 10. februar om opgørelse af bidrag for arbejdsulykkesforsikringer

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har udarbejdet en opdateret vejledning d. 10. februar 2023 om opgørelse af bidrag for arbejdsulykkesforsikringer.
5. jan. 2023

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber vinder vigtig sag i Højesteret

Garantiordningen for skadesforsikring i Norge stævnede i 2019 den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber. Påstanden var, at Danmark skulle betale for norske arbejdsskader i forbindelse med det danske forsikringsselskab Alphas konkurs. Højesteret har netop afgjort sagen til Danmarks fordel. En vigtig og principiel afgørelse, lyder det fra direktøren i den danske Garantifond.
1. nov. 2022

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2023

Finanstilsynet har den 31. oktober 2022 meddelt Garantifonden, at Garantifonden i 2023 fortsat skal opkræve 40 kr. pr. nærmere defineret forbrugerpolice, der fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har ligeledes meddelt, at Garantifonden i 2023 fortsat skal opkræve 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkeforsikring (omregnet til fuldtidsforsikret), som fornyes eller nytegnes.
18. maj. 2022

Garantifonden har indgået forlig med Howden Insurance Brokers AB og den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har indgået forlig med Howden Insurance Brokers AB og den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S.
7. feb. 2022

Frist for anmeldelse af retur-/restpræmie

Fristen for rettidig anmeldelse af retur-/restpræmiekrav hos Garantifonden og konkursboet vedrørende Qudos Insurance A/S er 3 år fra forsikringens ophør.
17. dec. 2021

Vejledning om opgørelse af bidrag for arbejdsskadeforsikringer

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har udarbejdet en vejledning, med det formål at vejlede selskaberne i håndteringen af bidragsbetalinger til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
21. okt. 2021

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2022

Finanstilsynet har den 8. oktober 2021 meddelt Garantifonden, at Garantifonden i 2022 fortsat skal opkræve 40 kr. pr. forbrugerpolice, der fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har ligeledes meddelt, at Garantifonden i 2022 skal opkræve 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkeforsikring, som fornyes eller nytegnes.
1. jul. 2021

Arbejdsulykkesforsikringsbestandene i Alpha Insurance og CBL Insurance overtages af Garantifonden

Garantifonden overtager administrationen af en arbejdsulykkesforsikringsbestand, når et skadesforsikringsselskab får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed, eller går konkurs.
7. jun. 2021

Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (tidligere Gefion Insurance A/S) erklæret konkurs

Garantifonden dækker alene den virksomhed Gefion har i Danmark for dækning af risici i Danmark
29. apr. 2021

Frist for anmeldelse af retur-/restpræmie

Fristen for rettidig anmeldelse af retur-/restpræmiekrav hos Garantifonden og konkursboet vedr. Alpha Insurance A/S er 3 år fra forsikringens ophør.
30. mar. 2021

Retssager mod en række UK forsikringsselskaber

Garantifonden har i december 2020 stævnet en lang række UK forsikringsselskaber som ikke har betalt indmeldelsesbidrag til Garantifonden.
18. jan. 2021

Garantifondens dækning af UK selskaber efter Brexit

En række UK-selskaber er medlem af den danske Garantifond, og disse selskaber er pr. 1. januar 2021 omfattet af en begrænset tilladelse efter Brexit. Dette indebærer, at disse selskaber ikke har tilladelse til at forny eller indgå nye kontrakter men alene må servicere eksisterende policer, jf. bekendtgørelse nr. 1808 af 3. december 2020.
30. okt. 2020

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2021

Finanstilsynet har den 30. oktober 2020 meddelt Garantifonden, at Garantifonden, til reetablering af Garantifondens formue på 300 mio. kr., skal fortsætte med at opkræve 40 kr. pr. police i 2021 for en række nærmere angivne forsikringer.
7. sep. 2020

Høring af udbudsmateriale vedrørende udbud af rammeaftale

I forbindelse med Garantifonden for skadesforsikringsselskabers forestående udbud af ”administration af skadesanmeldelser og ristornokrav samt udbetaling af erstatning” gennemfører Garantifonden en markedsdialog i form af høring af det foreløbige udbudsmateriale med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige udformning af materialet både for Garantifonden og leverandørfeltet.
4. sep. 2020

CBL Insurance Europe Dac - 12. september 2020 er frist for anmeldelse af erstatningskrav til Garantifonden

I henhold til lov om en garantifond § 6 skal erstatningskrav, der ønskes dækket af Garantifonden, anmeldes til Garantifonden senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse den 12. marts 2020. Fristen for anmeldelse af erstatningskrav udløber således den 12. september 2020.
30. jun. 2020

Information om Gefion Insurance A/S

Finanstilsynet har den 29. juni 2020 offentliggjort at man den 26. juni 2020 har inddraget Gefion Insurance A/S’ tilladelse som forsikringsselskab.
20. maj. 2020

Garantifondens medlemmer og bidrag i 2019

I maj 2020 har Garantifonden i alt 318 medlemmer, heraf 56 danske skadesforsikringsselskaber og 262 udenlandske skadesforsikringsselskaber. Medlemmerne er fordelt på følgende lande:
27. mar. 2020

Information om tegningsstop i Gefion Insurance A/S

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er opmærksom på, at Finanstilsynet den 26. marts 2020 har offentliggjort en afgørelse vedr. Gefion Insurance A/S, der bl.a. indeholder et tegningsstop for nye og eksisterende forsikringer.
13. mar. 2020

Information til forsikringstagerne i CBL Insurance Europe Dac

Det irske forsikringsselskab CBL Insurance Europe Dac er den 12. marts 2020 blevet erklæret konkurs.
8. jan. 2020

Garantifonden støtter, at der sker stævninger i forbindelse med konkursen i Qudos Insurance

Kurator har den 20. december 2019 stævnet en række personer og selskaber med tilknytning til ledelsen i og ejerkredsen bag Qudos Insurance.
17. dec. 2019

Orientering vedrørende CBL Insurance Europe Dac

Den irske nationalbank har på deres hjemmeside oplyst, at CBL Insurance Europe Dac er trådt i betalingsstandsning.
15. nov. 2019

Regreskrav på dansk motorforsikring

Kurator har offentliggjort information vedrørende modregning i regreskrav på dansk motorforsikring i hhv. Alpha Insurance og Qudos Insurance.
25. okt. 2019

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2020

Finanstilsynet har den 24. oktober 2019 meddelt Garantifonden, at Garantifonden, til reetablering af Garantifondens formue på 300 mio. kr., skal fortsætte med at opkræve 40 kr. pr. police i 2020 for en række nærmere angivne forsikringer.
9. sep. 2019

Anmodning om tilbagebetaling af returpræmie for byggeskadeforsikringer

Byggeskadeforsikringskunder (det byggefirma, der oprindeligt har tegnet forsikringen) i Qudos Insurance A/S under konkurs har mulighed for at anmode om tilbagebetaling af returpræmie via en anmeldelsesformular på Qudos Insurance A/S' hjemmeside.
20. jun. 2019

Anmodning om tilbagebetaling af returpræmie for ejerskifteforsikringer

Ejerskifteforsikringskunder i Qudos Insurance A/S under konkurs (solgt af Frida Forsikring Agentur A/S) har mulighed for at anmode om tilbagebetaling af returpræmie via en anmeldelsesformular på Qudos Insurance A/S' hjemmeside.
6. jun. 2019

Qudos Insurance - 20. juni 2019 er frist for anmeldelse af erstatningskrav til Garantifonden

I henhold til lov om en garantifond § 6 skal erstatningskrav, der ønskes dækket af Garantifonden, anmeldes til Garantifonden senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse den 20. december 2018. Fristen for anmeldelse af erstatningskrav udløber således den 20. juni 2019.
3. maj. 2019

Aftale indgået om ejerskifte- og byggeskadeforsikringer

Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om håndtering af kunder i Qudos Insurance A/S med ejerskifte- og byggeskadeforsikringer.
1. maj. 2019

Norsk garantiordning stævner den danske garantifond

Den norske Garantiordningen for Skadeforsikring (Garantiordningen) har lagt sag an mod den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber.
20. dec. 2018

Qudos Insurance erklæret konkurs

Den 20. december 2018 er Qudos Insurance A/S erklæret konkurs. Er du forsikringskunde hos Qudos Insurance, skal du tegne forsikringer hos et andet forsikringsselskab hurtigst muligt.
2. okt. 2018

Alpha Insurance - anmeldelse af erstatningskrav til Garantifonden

I henhold til lov om en garantifond § 6 skal erstatningskrav, der ønskes dækket af Garantifonden anmeldes til Garantifonden senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse den 8. maj 2018.
26. okt. 2018

Garantifond stævner ledelsen i Husejernes Forsikring

I en advokatredegørelse udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber slås det fast, at ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikrings Agentur har handlet ansvarspådragende til skade for såvel kunder som Garantifonden.
29. jun. 2018

Opkrævning af bidrag til Garantifonden for 2019

Finanstilsynet har den 29. juni 2018 meddelt Garantifonden, at Garantifonden, til reetablering af Garantifondens formue på 300 mio. kr., skal opkræve 40 kr. pr. police i 2019 for en række nærmere angivne forsikringer.
14. jun. 2018

Advokatredegørelse om konkurserne i Gable Insurance og Husejernes Forsikring

Ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikrings Agentur har handlet ansvarspådragende ved bl.a. at benytte urigtige og vildledende oplysninger i markedsføringen. Det er hovedkonklusionen i en omfattende advokatredegørelse, som Garantifonden for skadeforsikringsselskaber nu kan offentliggøre. Garantifonden overvejer nu retslige skridt mod den ansvarlige ledelse.
15. maj. 2018

Ændring af garantifondsloven 1. juli 2018

Den 24. april 2018 vedtog Folketinget forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (L 176). Loven bygger ligesom de to seneste ændringer af garantifondsloven på erfaringerne fra Gable Insurance’s konkurs i 2016.
12. jan. 2018

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber sagsøger svensk forsikringsmægler for 96 millioner kroner

Garantifonden sagsøger nu det svenske forsikringsmæglerselskab, Howden Insurance Brokers, for at have vildledt danske forbrugere, der var kunder i de to nu konkursramte selskaber, Gable Insurance i Liechtenstein og Gables danske salgskontor, Husejernes Forsikring Assurance Agentur. Sagsanlægget omfatter desuden det engelske reassuranceselskab, Barbican Specialty Reinsurance, samt konkursboet for Gable Insurance.
22. dec. 2017

Advokatundersøgelse af Gable og Husejernes Forsikring iværksættes

Advokatundersøgelsen af konkurserne i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS igangsættes nu. Kromann Reumert er af bestyrelsen i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udpeget til at foretage undersøgelsen, og advokat Søren Aamann Jensen vil stå i spidsen for arbejdet.
30. maj. 2017

Ændring af garantifondsloven 1. juli 2017

Den 11. maj 2017 vedtog Folketinget ændringer af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling (L 172).
14. mar. 2017

Sidste chance for kunder i Husejernes Forsikring/Gable Insurance at købe ny ejerskifteforsikring

Mangler du en ejerskifteforsikring, fordi du har været kunde i det konkursramte Husejernes Forsikringsagentur/Gable Insurance, så er det nu sidste chance for at købe en ny i et andet selskab. Skader skal anmeldes senest den 31. marts 2017.
19. dec. 2016

Til forsikringstagerne i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS

Gable Insurance blev erklæret konkurs den 19. november 2016 i Liechtenstein. Gable Insurance har solgt forsikringer i Danmark via Husejernes Forsikring Assurance Agentur. Den 8. december 2016 blev også Husejernes Forsikringsagentur erklæret konkurs. Ingen af selskaberne var medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forsikringstagere dækning i tilfælde af forsikringsselskabers konkurs.
9. dec. 2016

Brev på vej til forsikringskunder i konkursramte Gable Insurance

Danske kunder, der via Husejernes Forsikring har tegnet forsikring i det konkursramte lichtensteinske selskab Gable Insurance, kan se frem til hjælp. Det har brancheorganisationen Forsikring & Pension og Erhvervsministeriet indgået en aftale om.
10. jun. 2016

Topdanmark Forsikring A/S er genvalgt som Garantifondens administrationsselskab

Topdanmark Forsikring A/S er valgt som garantifondens administrationsselskab for perioden 1. december 2016 – 30. november 2020.
26. nov. 2012

Garantifonden har fået nyt administrationsselskab

Topdanmark Forsikring er valgt som Garantifondens administrationsselskab for perioden 1. december 2012 – 30. november 2016.
24. sep. 2014

Forlig indgået i konkursbo efter Plus Forsikring A/S

Da Plus Forsikring gik konkurs i 2002 indledtes straffesager mod hovedparten af bestyrelsens medlemmer, direktion samt revisor. Baggrunden for straffesagerne var en række overtrædelser af elementære ledelses- og kontrolkrav.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.