Tema
Debat

Cookie- og Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitikken gælder for Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Privatlivspolitikken dækker både over en politik for behandling af personoplysninger og en politik for brug af cookies.


1. Kontaktoplysninger


Dette website udbydes af:
Skadesgarantifonden
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
CVR-nr. 33 60 40 84
Telefon: +45 41 91 91 91
E-mail: info@skadesgarantifonden.dk

 

Har du spørgsmål til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på ovennævnte adresse eller via e-mail på info@skadesgarantifonden.dk

 

2. Persondatapolitik – Sådan behandler vi dine personoplysninger

 

2.1 Forbedring af brugeroplevelsen

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation samt informationer om din computer, tablet eller telefon. Dette gør vi med henblik på at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden samt lave besøgsstatistik. Indsamlingen sker via cookies, som du giver samtykke til ved dit første besøg på hjemmesiden.

Vi deler din IP-adresse med vores samarbejdspartnere, herunder Google Analytics og Siteimprove, som står for statistik over brugen af vores hjemmeside.


2.2 Håndtering af anmeldte krav ved afvikling af konkursramte forsikringsselskaber

Der behandles personoplysninger om dig, hvis du har en sag kørende eller anmeldt et krav i forbindelse med afvikling af et konkursramt forsikringsselskab, der er omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringsselskabers dækningsområde. Garantifonden behandler også oplysninger om dig, hvis du allerede har anmeldt en skade før konkursdekretets afsigelse, og din skade skal dækkes af Garantifonden.

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber behandler dine personoplysninger med grundlag i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, for så vidt angår almindelige og fortrolige personoplysninger, da vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse. CPR-nr. behandles med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Hvis du indsender følsomme personoplysninger, bliver de behandlet med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og art. 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 7.

Garantifonden vil i forbindelse med håndtering af anmeldte krav ved afvikling af konkursramte forsikringsselskaber behandle oplysninger om dig, såsom navn, adresse, e-mailadresse, cpr. nr., telefonnummer, uddannelse og almindelige forsikringsoplysninger, som indgår i skadebehandling for forbrugerforsikringer. Det kan forekomme, at vi behandler helbredsoplysninger om dig i tilfælde af skadesbehandling ved anmeldte personskader på forbrugerforsikringer.


Garantifonden overlader dine personoplysninger til Topdanmark Forsikring A/S samt Caplin, der har fået ansvaret for at behandle de forsikringsskader, som er omfattet af og anmeldt til Garantifonden.

 

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive videregivet til personer relateret til forsikringer, rådgivere, kreditinstitutter, samarbejdspartnere, offentlige administrative myndigheder (bl.a. SKAT, kommuner, Finanstilsynet), domstolene, Politi og Betalingsservice. Videregivelsen vil alene ske, hvis det er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at behandle din sag og vil senest blive slettet 10 år efter, at din sag er afsluttet på baggrund af regler i bogføringsloven og forældelsesloven.

 

2.3 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Oplysning om behandling (indsigtsret)


Du har til enhver tid ret til at få indsigt i den behandling af dine personoplysninger, som foretages, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16.

 

Ret til sletning
Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning foretages, jf. artikel 17 i databeskyttelsesforordningen.

 

Ret til begrænsning
Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21 og 22.

 

2.4 Adgang til at klage

Du kan til enhver tid rette henvendelse til Forsikring & Pension med en klage over behandlingen af personoplysninger.

Herudover har du ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


3. Cookiepolitik

3.1 Om cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Det er passive filer, der kan lagres eller tilgås i brugerens terminaludstyr, men ikke i sig selv interagere eller manipulere med udstyr eller oplysninger.

Brug af cookies kræver som hovedregel samtykke fra brugeren af hjemmesiden. ”Tekniske cookies”, der styrer funktionerne på en hjemmeside, eller som er nødvendige for funktionen af en tjeneste, som brugeren specifikt har anmodet om, er undtaget fra samtykkekravet.


3.2 Formål med brug af cookies på www.skadesgarantifonden.dk

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere på hjemmesiden og til at analysere aktiviteten på hjemmesiden, for at forbedre brugervenligheden. Vi bruger også tekniske cookies til at sikre funktionaliteten på siden. Vi registrerer ikke brugeradfærd uden for vores egne hjemmesider.

Deklaration af websitets brug af cookies: 
​Formål med brug af cookies på websitet: Intern /
1. parts cookies
Ekstern /
3. parts cookies
​Teknisk funktionalitet
ja
​ja
​Trafikmåling
ja
ja
​Annonceafvikling (frekvens, brugermåling og lign.)
nej
nej
​Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering ​ nej
nej


3.3 Brug af 3. parts cookies

Vi anvender forskellige værktøjer til at understøtte vores services på hjemmesiden. Nogle værktøjer leveres af andre. Disse kan også være baseret på cookies, der så sættes på vores hjemmeside af leverandøren af værktøjet. Nedenfor kan du se hvilke leverandører vi benytter
• Vimeo
• Google Analytics (statistik)
• Google Tag manager


3.4 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter maksimalt 24 måneder, men de fornyes efter hvert besøg.


3.5  Sådan sletter du cookies

Slet flash cookies: (gælder alle browsere)
Vær opmærksom på, at det ikke er altid du  bør slette dine cookies.

Når du sletter dine cookies, mister du værdifuld information og gør din færden på internettet unødig besværlig. Mange sletter cookies for at rydde deres søgehistorik eller skjule hvilke sider, de har besøgt, men her er det faktisk nemmere blot at skifte til Private Browsing og bevare fordelene ved cookies, der sikrer at dine præference huskes fra gang til gang.


3.6 Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.
 
Særligt vedrørende Google Analytics kan du fravælge cookies her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout