Tema
Debat

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Nyhed

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2023

Finanstilsynet har den 31. oktober 2022 meddelt Garantifonden, at Garantifonden i 2023 fortsat skal opkræve 40 kr. pr. nærmere defineret forbrugerpolice, der fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har ligeledes meddelt, at Garantifonden i 2023 fortsat skal opkræve 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkeforsikring (omregnet til fuldtidsforsikret), som fornyes eller nytegnes.

NYHED

Vejledning om opgørelse af bidrag for arbejdsskadeforsikringer

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har udarbejdet en vejledning, med det formål at vejlede selskaberne i håndteringen af bidragsbetalinger til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Medlemskab

Medlemskab af Garantifonden

 

Alle skadesforsikringsselskaber med tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark skal registreres som medlem af Garantifonden.

NYHED

Garantifonden har indgået forlig med Howden Insurance Brokers AB og den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

I forbindelse med konkursen i det Liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG og konkursen i Husejernes Forsikring Assurance Agentur besluttede Folketinget at Garantifonden skulle iværksætte en advokatredegørelse, som skulle undersøge om nogen kunne gøres ansvarlig for tabet for de danske kunder og Garantifonden.

Sagen er nu forligt og som en del af forliget har den tidligere ledelse i Husejernes Assurance Agentur betalt en del af det samlede forligsbeløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder


1. nov. 2022

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2023

Finanstilsynet har den 31. oktober 2022 meddelt Garantifonden, at Garantifonden i 2023 fortsat skal opkræve 40 kr. pr. nærmere defineret forbrugerpolice, der fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har ligeledes meddelt, at Garantifonden i 2023 fortsat skal opkræve 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkeforsikring (omregnet til fuldtidsforsikret), som fornyes eller nytegnes.
18. maj. 2022

Garantifonden har indgået forlig med Howden Insurance Brokers AB og den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har indgået forlig med Howden Insurance Brokers AB og den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S.
17. dec. 2021

Vejledning om opgørelse af bidrag for arbejdsskadeforsikringer

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har udarbejdet en vejledning, med det formål at vejlede selskaberne i håndteringen af bidragsbetalinger til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.