Tema
Debat

Lovgivning

Love

Garantifonden blev oprettet ved lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber, som blev vedtaget den 10. juni 2003 og trådte i kraft den 1. oktober 2003.

Den gældende lov er:

  • Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017). 

Loven er senest blevet ændret ved:

  • Lov nr. 375 af 1. maj 2018 (fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber for direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed driver forsikringsvirksomhed i Danmark, og ændring af Garantifondens dækningsområde m.v.).

Bekendtgørelser

  • Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (bekendtgørelse nr. 447 af 8. juni 2005).

  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (bekendtgørelse nr. 743 af 13. juni 2017)

  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (nye informationsforpligtelser for skadesforsikringsselskaber, herunder for filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber, ved markedsføring af skadesforsikringsaftaler til forbrugere), (bekendtgørelse nr. 484 af 16. maj 2017).