Tema
Debat

Lovgivning

Love

Garantifonden blev oprettet ved lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber, som blev vedtaget den 10. juni 2003 og trådte i kraft den 1. oktober 2003.

Den gældende lov er:

  • Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Lovbekendtgørelse nr. 932 af 6. september 2019)

Bekendtgørelser

  • Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (bekendtgørelse nr. 1437 af 5. december 2018)

  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (nye informationsforpligtelser for skadesforsikringsselskaber, herunder for filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber, ved markedsføring af skadesforsikringsaftaler til forbrugere), (bekendtgørelse nr. 484 af 16. maj 2017).