Tema
Debat

Lovgivning

Love

Garantifonden blev oprettet ved lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber, som blev vedtaget den 10. juni 2003 og trådte i kraft den 1. oktober 2003.

Aktuel lovgivning:

 • Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (lovbekendtgørelse nr. 932 af 6. september 2019)

 • Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om
  kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og
  forskellige andre love - § 12 (lov nr. 1374 af 13. december 2019)

 • Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber,
  lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love (lov nr. 1163 af 8. juni 2021) 

 

Bekendtgørelser

 • Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (bekendtgørelse nr. 1111 af 1. juni 2021)

 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (nye informationsforpligtelser for skadesforsikringsselskaber, herunder for filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber, ved markedsføring af skadesforsikringsaftaler til forbrugere) (bekendtgørelse nr. 484 af 16. maj 2017).

Grønland

 • Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (nr. 685 af 27. juni 2008)

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.