Tema
Debat

Lovgivning

Love

Garantifonden blev oprettet ved lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber, som blev vedtaget den 10. juni 2003 og trådte i kraft den 1. oktober 2003.

Aktuel lovgivning:

 

  • § 10 i Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (lov nr. 481 af 22. maj 2024)

 

  • § 3 i Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (lov nr. 1546 af 12. december 2023)

 

  • § 339 i Lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. (lov nr. 718 af 13. juni 2023) 

 

  • § 1 i Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (lov nr. 480 af 12. maj 2023) 

 

  • Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (lovbekendtgørelse nr. 2067 af 12. november 2021)

 

Bekendtgørelser

  • Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (bekendtgørelse nr. 511 af 24. maj 2024)

  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (nye informationsforpligtelser for skadesforsikringsselskaber, herunder for filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber, ved markedsføring af skadesforsikringsaftaler til forbrugere) (bekendtgørelse nr. 484 af 16. maj 2017).

Grønland

  • Bekendtgørelse for Grønland om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (nr. 862 af 19. juni 2024)

 

  • Anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (nr. 857 af 26. juni 2024)

 

  • Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (nr. 685 af 27. juni 2008)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.