Tema
Debat

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2022

21. okt. 2021
Finanstilsynet har den 8. oktober 2021 meddelt Garantifonden, at Garantifonden i 2022 fortsat skal opkræve 40 kr. pr. forbrugerpolice, der fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har ligeledes meddelt, at Garantifonden i 2022 skal opkræve 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkeforsikring, som fornyes eller nytegnes.

Finanstilsynet har den 8. oktober 2021 meddelt Garantifonden, at Garantifonden, til reetablering af Garantifondens formue på 300 mio. kr., som skal dække Garantifondens forpligtelser i forhold til forbrugerforsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed, fortsat skal opkræve 40 kr. pr. police i 2022 for en række nærmere angivne forsikringer.

 

Bidraget på 40 kr. skal betales for følgende forsikringer:

 

  • Motorforsikringer
  • Familieforsikringer
  • Husejerforsikringer
  • Sundhedsforsikringer
  • Ejerskifteforsikringer
  • Sælgeransvarsforsikringer
  • Byggeskadeforsikringer

Som noget nyt skal Garantifonden fremadrettet dække arbejdsulykkesforsikringer i det tilfælde, at et forsikringsselskab får tilbagekaldt sin tilladelse til at udøve arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed. Til etablering af den i garantifondslovens krævede formue på 200 mio. kr. skal der opkræves 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring, som fornyes eller nytegnes i 2022.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.