Tema
Debat

Orientering vedrørende CBL Insurance Europe Dac

17. dec. 2019
Den irske nationalbank har på deres hjemmeside oplyst, at CBL Insurance Europe Dac er trådt i betalingsstandsning.

Den irske nationalbank har på hjemmesiden www.centralbank.ie/news-media/press-releases/statement-on-cbl-insurance-europe-dac oplyst, at CBL Insurance Europe Dac er trådt i betalingsstandsning.

CBL Insurance Europe Dac har udøvet grænseoverskridende virksomhed i Danmark.

Den danske Garantifond er i dialog med det danske Finanstilsyn med henblik på en afklaring af retsstillingen for de danske kunder i CBL Insurance Europe Dac.

Se i øvrigt Finanstilsynets hjemmeside.

Garantifonden vil opdatere informationen om de danske kunders retsstilling så snart der foreligger ny information.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.