Tema
Debat

Orientering vedrørende CBL Insurance Europe Dac

17. dec. 2019
Den irske nationalbank har på deres hjemmeside oplyst, at CBL Insurance Europe Dac er trådt i betalingsstandsning.

Den irske nationalbank har på hjemmesiden www.centralbank.ie/news-media/press-releases/statement-on-cbl-insurance-europe-dac oplyst, at CBL Insurance Europe Dac er trådt i betalingsstandsning.

CBL Insurance Europe Dac har udøvet grænseoverskridende virksomhed i Danmark.

Den danske Garantifond er i dialog med det danske Finanstilsyn med henblik på en afklaring af retsstillingen for de danske kunder i CBL Insurance Europe Dac.

Se i øvrigt Finanstilsynets hjemmeside.

Garantifonden vil opdatere informationen om de danske kunders retsstilling så snart der foreligger ny information.