Tema
Debat

Orientering vedrørende CBL Insurance Europe DAC

17. dec. 2019
Den irske nationalbank har på deres hjemmeside oplyst, at CBL Insurance Europe DAC er trådt i betalingsstandsning.

Den irske nationalbank har på hjemmesiden www.centralbank.ie/news-media/press-releases/statement-on-cbl-insurance-europe-dac oplyst, at CBL Insurance Europe DAC er trådt i betalingsstandsning.

CBL Insurance Europe DAC har udøvet grænseoverskridende virksomhed i Danmark.

Den danske Garantifond er i dialog med det danske Finanstilsyn med henblik på en afklaring af retsstillingen for de danske kunder i CBL Insurance Europe DAC.

Se i øvrigt Finanstilsynets hjemmeside.

Garantifonden vil opdatere informationen om de danske kunders retsstilling så snart der foreligger ny information.