Tema
Debat

Spørgsmål & svar om Garantifonden

Spørgsmål & svar


 • Hvad er Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Garantifonden er en selvejende institution, der er reguleret ved lov og bekendtgørelse. Den blev oprettet i 2003, fordi forsikringstagere og skadelidte i skadesforsikringsselskabet Plus Forsikring A/S pludselig stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs.

  Med etableringen af Garantifonden blev det især inden for forbrugerforsikringsområdet sikret, at fonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning.

 • Hvad dækker Garantifonden?

  Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs, dækker Garantifonden erstatningskrav til følgende:

  • Forsikringstagere med privatforsikringer (dvs. typiske forbrugerforsikringer som motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-, ulykkes- og tilsvarende privatforsikringer)

  • Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)

  • Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)

  • Forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

  • Forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede. (Bestemmelsen har til formål at sikre, at kreditorer med tinglyst pant i fast ejendom er sikret erstatning i tilfælde af brand i den ejendom, hvori de har pant. Dækning af brandskader er derfor ikke begrænset til forbrugerforsikring, dvs. en- og tofamiliehuse samt fritidshuse. Fonden dækker således også brandskader på erhvervsejendomme mv.)

  Fonden dækker præmier, som er betalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1000 kr. pr. police. Det er dog kun præmien for den resterede del af den løbende forsikringsperiode, som dækkes af Garantifonden.

  • Fra den 1. januar 2019 dækker Garantifonden også erstatningskrav i henhold til en ejerskifteforsikring, en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid. Der betales af den grund ikke returpræmie for disse typer forsikringer.
 • Hvilke skadesforsikringsselskaber er dækket af Garantifonden?

  Fonden dækker danske skadesforsikringsselskaber, samt skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et EU/EØS-land, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed sælger skadesforsikringer i Danmark. 

  Fra den 1. januar 2019, dækker Garantifonden i tilfælde af en konkurs, kun de forsikringtagere som forsikringsselskaberne har i Danmark.

  Se vores medlemsliste her.

 • Hvem finansierer Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Garantifonden bliver finansieret af medlemmerne af fonden ved henholdsvis engangsbidrag, som betales ved tiltrædelse i fonden, samt årlige bidrag, der som udgangspunkt betales, når fondens formue når under 300 mio. kr., hvilket den som minimum skal udgøre ifølge garantifondsloven.

  Medlemmerne kan i forbindelse med de årlige bidrag opkræve bidraget hos forsikringstagerne via præmierne.

 • Er der EU-krav om etablering af en Garantifond for skadesforsikringsselskaber?

  Der er i dag ikke en EU-retlig forpligtelse til at etablere garantiordninger. Forsikringstagere i EU er derfor dækket forskelligt i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs. Den danske garantifond er blevet etableret, for at sikre danske forsikringstagere i det tilfælde, at deres skadesforsikringsselskab går konkurs.