Tema
Debat

Løbende bidrag til Garantifonden

Bidragsforpligtende forsikringspolicer

Med henblik på at reetablere Garantifondens formue har Finanstilsynet anmodet Garantifonden om at opkræve bidrag for en række forsikringer.


Medlemmer af Garantfonden skal indbetale 40 kr. pr. police til Garantifonden for følgende forsikringstyper, som tegnes i Danmark med risici i Danmark:

 

  • motorforsikringer,
  • familieforsikringer,
  • husejerforsikringer,
  • sundhedsforsikringer,
  • ejerskifteforsikringer,
  • sælgeransvarsforsikringer og
  • byggeskadeforsikringer

Bidragsbetalinger til Garantifonden sker via Garantifondens system ved en kvartalsmæssig indberetning.

 

Alle medlemmer skal hvert kvartal via Garantifondens indberetningssystem indberette det antal policer, af de bidragspligtende forsikringstyper, som selskabet har tegnet i perioden. Få adgang til systemet her.