Tema
Debat

Løbende bidrag til Garantifonden

Garantifonden skal have en formue på 500 mio. kr. Heraf skal mindst 200 mio. kr. bestå af bidrag fra forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikringer.

 

Bidrag vedr. forbrugerforsikringer


Finanstilsynet fastsætter årligt forsikringsselskabernes bidrag til Garantifonden, der udgøres af summen af et beløb pr. police inden for følgende forbrugerforsikringer, der tegnes i Danmark for risici i Danmark:

  • motorforsikringer
  • familieforsikringer
  • husejerforsikringer
  • sundhedsforsikringer
  • ejerskifteforsikringer
  • sælgeransvarsforsikringer
  • byggeskadeforsikringer


I 2022 er bidraget 40 kr. pr. police.

 

I 2023 er bidraget 40 kr. pr. police.


Bidrag vedr. arbejdsulykkesforsikringer


Finanstilsynet fastsætter årligt forsikringsselskabernes bidrag til Garantifonden, der udgøres af summen af et beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice, der tegnes i Danmark med risici i Danmark.


Bidraget for 2022 er 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice.

 

Bidraget for 2023 er 30 kr. pr sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice.

 

Fælles for forbrugerforsikringer og arbejdsulykkesforsikringer 

 

For såvel forbrugerforsikringer som arbejdsulykkesforsikringer gælder at Finanstilsynet en gang om året meddeler størrelsen af det beløb pr. police/sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice, som forsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Garantifonden. Finanstilsynet skal offentliggøre meddelelsen, senest 6 måneder før at forsikringsselskaberne skal indbetale bidrag til Garantifonden.


For bidrag der skal indbetales til Garantifonden den 1. maj skal Finanstilsynets meddelelse derfor senest offentliggøres den 1. november året før.


Forsikringsselskaberne indbetaler bidraget til Garantifonden den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar for de arbejdsulykkesforsikringer, som forsikringsselskabet har nytegnet eller fornyet i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal. Forsikringsselskaberne skal betale første bidrag til Garantifonden på den dato, der først følger af udløbet af de seks måneder fra Finanstilsynet har givet meddelelse om bidragets størrelse for det efterfølgende år.


Bidragsbetalinger til Garantifonden sker via Garantifondens system ved en kvartalsmæssig indberetning.


Alle medlemmer skal hvert kvartal via Garantifondens indberetningssystem indberette det antal policer/sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice, af de bidragspligtende forsikringstyper, som selskabet har tegnet i perioden.

 

Få adgang til indberetningssystemet.

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.