Tema
Debat

Løbende bidrag til Garantifonden

Bidragsforpligtende forsikringspolicer

Med henblik på at reetablere Garantifondens formue har Finanstilsynet anmodet Garantifonden om at opkræve bidrag i 2019 for en række forsikringer.


Bidragsbeløbet er for 2019 fastsat til 40 kr. pr. police for følgende forsikringer:

 

  • motorforsikringer,
  • familieforsikringer,
  • husejerforsikringer,
  • sundhedsforsikringer,
  • ejerskifteforsikringer,
  • sælgeransvarsforsikringer og
  • byggeskadeforsikringer

Bidragsbetalinger til Garantifonden sker via Garantifondens system ved en kvartalsmæssig indberetning.

 

Alle medlemmer skal hvert kvartal indberette det antal policer, af de bidragspligtende forsikringstyper, som selskabet har tegnet i perioden. Du kan få adgang til systemet her.