Tema
Debat

Om Garantifonden

Garantifonden sikrer forsikringskunder ved konkurs

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber blev oprettet i 2003 via "Lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber", fordi forsikringstagere og skadelidte i skadesforsikringsselskabet Plus Forsikring A/S stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs i 2002.


Med etableringen af ordningen blev det især inden for forbrugerskadeforsikringsområdet sikret, at Garantifonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning for de berørte forsikringstagere.

 

Efterfølgende er ordningen udvidet til også at omfatte arbejdsulykkesforsikringer.

Det vil sige at Garantifonden også varetager administrationen af en arbejdsulykkesforsikringsbestand, i tilfælde af at et forsikringsselskab får trukket sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed. Ligeledes vil Garantifonden varetage administrationen af arbejdsulykkesforsikringsbestanden i tilfælde af et arbejdsulykkesforsikringsselskabs konkurs.

 

Garantifonden er en selvejende institution og er reguleret ved lov og bekendtgørelser.

Finanstilsynet fører tilsyn med Garantifonden.

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er medlem af International Forum for Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) - den internationale organisation for forsikringsgarantiordninger. Yderligere information: http://www.ifigs.org/

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.