Tema
Debat

Anmodning om tilbagebetaling af returpræmie for ejerskifteforsikringer


Ejerskifteforsikringskunder i Qudos Insurance A/S under konkurs (solgt af Frida Forsikring Agentur A/S) har mulighed for at anmode om tilbagebetaling af returpræmie via en anmeldelsesformular på Qudos Insurance A/S' hjemmeside.

Formularen kan tilgås her.

Du kan få hjælp til at udfylde formularen ved at kontakte claimssupport@qudosinsurance.dk

 

Ved udfyldelse af formularen er det vigtigt, at der er fuldstændig overensstemmelse mellem de informationer, der står i policen og de informationer, der indtastes (Navn, adresse, policenummer). Til spørgsmålet om policen er blevet ophævet sættes X i Nej, medmindre forsikringen aktivt er blevet opsagt med virkning fra et tidspunkt tidligere end den 20. juni 2019.

 

Returpræmien beregnes som den indbetalte præmie eksklusive gebyrer, fratrukket et beløb for den periode, forsikringen har været aktiv og fratrukket en selvrisiko på 1.000 kr. (der opkræves aldrig beløb hos kunden).

For ejerskifteforsikringer omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er der dækning for skader anmeldt senest den 20. juni 2019 og beregning af returpræmie sker derfor fra den 21. juni 2019.

Beregningseksempel for tilbagebetaling på en 5-årig ejerskifteforsikring:

Police trådt i kraft: 21-12-2017

Sidste dag med dækning: 20-06-2019


Forsikringen har været aktiv i 1 år og 6 måneder


Indbetalt præmie: 10.000

 

Da omkostningerne til skader statistisk varierer meget afhængigt af hvor længe forsikringen har været aktiv, sker tilbagebetalingen ud fra selskabets risiko, der er højest i de første år. Det indebærer f.eks., at præmien reduceres med 50,13% efter det første års dækning. Nedenfor fremgår reduktionen for hvert år forsikringen har været aktiv.

 

År aktiv

Reduktion af præmie

1

-50,13%

2

-16,37%

3

-14,12%

4

-11,64%

5

-7,74%

Der er ingen returpræmie for forsikringer tegnet før 21. juni 2014.

Forsikringen i eksemplet har været aktiv i 1 år og 6 måneder. Der fratrækkes 50,13% for det første års dækning. Der fratrækkes ikke de fulde 16,37% for det andet år, men kun for de måneder forsikringen har været aktiv i det andet år, dvs. 6 måneder svarende til 0,5 år. Det giver en reduktion på 16,37% x 0,5 = 8,19% for det andet år.

Returpræmien beregnes på følgende måde:


Samlet præmie:                                                                                 10.000

Reduktion for første år                                          -50,13% * 10.000= -5013

Reduktion for andet år                                    -16,37% * 0,5 * 10.000= -819

Selvrisiko                                                                                              -1000


Samlet returpræmie                                                                             3168Beregningseksempel for tilbagebetaling på en 10-årig ejerskifteforsikring:

Police trådt i kraft: 21-12-2017

Sidste dag med dækning: 20-06-2019

Forsikringen har været aktiv i 1 år og 6 måneder

Indbetalt præmie: 10.000


Da omkostningerne til skader statistisk varierer meget fra år afhængigt af hvor længe forsikringen har været aktiv, sker tilbagebetalingen ud fra selskabets risiko, der er højest i de første år. Selskabets risiko er lidt anderledes på en 10-årig ejerskifteforsikring. Derfor er beregningen af tilbagebetalingen også lidt anderledes. Det indebærer f.eks., at præmien reduceres med 43,94% efter det første års dækning. Nedenfor fremgår reduktionen for hvert år forsikringen har været aktiv.

År aktiv

Reduktion af præmie

1

-43,94%

2

-15,24%

3

-10,82%

4

-11,33%

5

-5,37%

6

-4,02%

7

-3,22%

8

-2,51%

9

-1,98%

10

-1,57%

Der er ingen returpræmie for forsikringer tegnet før 21. juni 2009.

 

Forsikringen i eksemplet har været aktiv i 1 år og 6 måneder. Der fratrækkes 43,94% for det første års dækning. Der fratrækkes ikke de fulde 15,24% for det andet år, men kun for de måneder forsikringen har været aktiv i det andet år, dvs. 6 måneder svarende til 0,5 år. Det giver en reduktion på 15,24% x 0,5 = 7,62% for det andet år.

 

Returpræmien beregnes på følgende måde:

Samlet præmie:                                                                                 10.000

Reduktion for første år                                        -43,94% * 10.000= -4394

Reduktion for andet år                                   -15,24% * 0,5 * 10.000= -762

Selvrisiko                                                                                             -1000


Samlet returpræmie                                                                            3844

 

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke er en tidsfrist for anmodning om tilbagebetaling af returpræmie udover de almindelige forældelsesfrister.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.