Tema
Debat

Garantifond stævner ledelsen i Husejernes Forsikring

26. okt. 2018
I en advokatredegørelse udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber slås det fast, at ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikrings Agentur har handlet ansvarspådragende til skade for såvel kunder som Garantifonden.

Husejernes Forsikrings Agentur var en forsikringsagentvirksomhed, der markedsførte og solgte forsikringer i Danmark på vegne af det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG.

Garantifonden har i august 2018 besluttet at stævne den daværende bestyrelse og direktion i Husejernes Forsikrings Agentur for de tab, der er påført Garantifonden som følge af den ansvarspådragende tilsidesættelse af de pligter, der påhvilede bestyrelsen og ledelsen af Husejernes Forsikringsagentur i de perioder, hvor de var medlem af bestyrelsen/direktionen.

Sagen er nu anlagt ved domstolene. 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.