Tema
Debat

Advokatundersøgelse af Gable og Husejernes Forsikring iværksættes

22. dec. 2017
Advokatundersøgelsen af konkurserne i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS igangsættes nu. Kromann Reumert er af bestyrelsen i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udpeget til at foretage undersøgelsen, og advokat Søren Aamann Jensen vil stå i spidsen for arbejdet.

Advokatredegørelsen forventes at ligge klar i slutningen af maj 2018, og vil blive offentliggjort på Garantifondens hjemmeside.

Ifølge den politiske aftale, som blev indgået i forbindelse med konkurserne i Gable og Husejernes Forsikring i slutningen af 2016, skal advokatredegørelsen fastslå, om nogen har udvist kritisabel adfærd i forbindelse med selskabernes salg af forsikringer i Danmark, og om nogen kan pålægges et ansvar for de eventuelle tab, som konkursen måtte have påført de danske kunder, Garantifonden og eventuelt andre.

Advokatredegørelsen forventes opdelt i en dansk og en udenlandsk del med henblik på at få en hurtigst mulig afdækning af de danske forhold.

Finanstilsynet skal i henhold til den politiske aftale sideløbende kigge nærmere på, om Gable og Husejernes Forsikring eller deres omsætningsled har overtrådt relevante forbrugerbeskyttelsesregler. Denne undersøgelse er iværksat.

Kunder, der har tabt penge som følge af konkurserne, bør ikke afvente advokatundersøgelsen, men selv gøre deres krav gældende hurtigst muligt i konkursboerne efter Gable og Husejernes Forsikring.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.