Tema
Debat

Arbejdsulykkesforsikring

Garantifonden overtager dækningen af arbejdsulykkesforsikringsskader i Alpha Insurance A/S under konkurs og CBL Insurance Europe Dac under konkurs

 

Garantifondens administration af danske arbejdsulykkesforsikringer 

 

Fra den 1. juli 2021 varetager Garantifonden administrationen af de danske arbejdsulykkesforsikringer tegnet hos Alpha Insurance A/S under konkurs og CBL Insurance Europe Dac under konkurs.

 

Kunder og tilskadekomne påvirkes ikke af denne ændring, da det fortsat er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) der behandler igangværende arbejdsulykkesforsikringssager og træffer afgørelse i sagerne.

 

Udbetalinger i sager vil fremover blive foretaget af Sedgwick Leif Hansen (SLH), som er det selskab Garantifonden har indgået aftale med vedr. håndtering af udbetalinger i arbejdsulykkesforsikringssager.

 

Hvis der er sket en arbejdsulykke, der endnu ikke er anmeldt skal Garantifonden v/ SLH hurtigst muligt kontaktes på kd.kdhls@nednofitnarag 


Håndtering af konkurser mv. i arbejdsulykkesforsikringsselskaber

 

Garantifonden skal fremadrettet håndtere arbejdsulykkesforsikringsbestanden, når et skadesforsikringsselskab eller livsforsikringsselskab får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed eller går konkurs.

 

For at finansiere Garantifondens overtagelse af forpligtelserne vedr. arbejdsulykkesforsikring vil forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikringer, fra den 1. januar 2022 skulle indberette og indbetale et beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring til Garantifonden. Indbetalingerne vil skulle fortsætte indtil Garantifondens formue vedr. arbejdsulykkesforsikringer når mindst 200 mio. kr.

 

Størrelsen af bidraget fastsættes af Finanstilsynet, og størrelsen af bidraget og tidspunktet for betalinger for arbejdsulykkesforsikringer findes her.

 

Garantifondens eksisterende indberetningssystem vil blive udbygget således, at de selskaber, der udbyder arbejdsulykkesforsikringer, vil kunne indberette og indbetale til Garantifonden på stort set samme måde som hidtil.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.