Tema
Debat

Arbejdsulykkesforsikringsbestandene i Alpha Insurance og CBL Insurance overtages af Garantifonden

1. jul. 2021
Garantifonden overtager administrationen af en arbejdsulykkesforsikringsbestand, når et skadesforsikringsselskab får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed, eller går konkurs.

Folketinget har den 1. juni 2021 vedtaget lov nr. 1163 om bl.a. ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.

 

Lovændringen indebærer, at Garantifonden med virkning fra 1. juli 2021 overtager pligten til at tage en arbejdsulykkesforsikringsbestand under administration, når et skadesforsikringsselskab får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed, eller går konkurs.

 

Garantifonden overtager også administrationen af de arbejdsulykkesforsikringsbestande, som i dag administreres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, dvs. Alpha Insurance og CBL Insurance. 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.