Tema
Debat

Forlig indgået i konkursbo efter Plus Forsikring A/S

24. sep. 2014
Da Plus Forsikring gik konkurs i 2002 indledtes straffesager mod hovedparten af bestyrelsens medlemmer, direktion samt revisor. Baggrunden for straffesagerne var en række overtrædelser af elementære ledelses- og kontrolkrav.

Selskabets direktør blev dømt ved en offentlig straffesag, mens en række af bestyrelsens medlemmer og revisor vedtog bøder for overtrædelserne. Da straffesagen var afsluttet, valgte konkursboets kurator at anlægge erstatningssag mod Plus Forsikring A/S' tidligere direktør, bestyrelsen og revisorerne.

Først nu skulle denne erstatningssag have været indledt i retten, men kurator for boet har efter drøftelse med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, der er boets hovedkreditor, valgt at indgå et forlig med modparten. Når forligsvejen er valgt af kurator og Garantifonden, er forklaringen primært, at retssagen kunne komme til at strække sig over en lang periode, vil være omkostningskrævende samt med stor sandsynlighed føre til et resultat, der ikke var bedre.

Det er nu kurators opgave at få afsluttet konkursboet. Det er endnu ikke muligt præcist at sige, hvornår boet bliver afsluttet. Det forventes dog at blive i første halvår af 2015.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.