Tema
Debat

Anmodning om tilbagebetaling af returpræmie for byggeskadeforsikringer

Byggeskadeforsikringskunder (det byggefirma, der oprindeligt har tegnet forsikringen) i Qudos Insurance A/S under konkurs har mulighed for at anmode om tilbagebetaling af returpræmie via en anmeldelsesformular på Qudos Insurance A/S' hjemmeside.

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber tilbagebetaler præmie for den resterende del af forsikringsperioden fratrukket en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police. Returpræmien refunderes til forsikringstageren, der for så vidt angår byggeskadeforsikringer, er dét byggefirma, der oprindeligt har tegnet forsikringen.

 

Tilbagebetaling af restpræmie på byggeskadeforsikringer fra Garantifonden er betinget af, at en ejendom som helhed eller som lejligheder sælges til private som privat bolig. Garantifonden tilbagebetaler ikke restpræmie på byggeskadeforsikringer i det omfang ejendommen benyttes til erhvervsmæssig udlejning til private.


Formularen kan tilgås her.

Eventuelle spørgsmål til udfyldelse af formularen kan stilles til claimssupport@qudosinsurance.dk


Bygherrer som har tegnet et større antal byggeskadeforsikringer (>30) har mulighed for at anmelde disse som et samlet ”bulk-krav”. En formular til brug herfor kan rekvireres ved henvendelse til claimssupport@qudosinsurance.dk

 

For byggeskadeforsikringer omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber beregnes returpræmien fra den 21. juni 2019.

Den indbetalte præmie består af to dele – en del reserveret til dækning af skader og en del reserveret til afholdelse af lovpligtige byggeeftersyn.


For den del af præmien, der er reserveret til dækning af skader returneres det indbetalte beløb fratrukket et beløb for den periode, forsikringen har været aktiv.

 

Da omkostningerne til skader statistisk varierer meget afhængigt af hvor længe forsikringen har været aktiv, sker tilbagebetalingen ud fra selskabets risiko, der varierer fra år til år. Det indebærer f.eks., at den del af præmien, der er reserveret til dækning af skader reduceres med 4,90% efter det første års dækning og returpræmien udgør derfor 95,1%. Nedenstående omfatter alene en beregning af returpræmie på den del af præmien, der er reserveret til dækning af skader.

 

År aktiv Reduktion af præmie Returpræmie (opgjort i % af den oprindelige præmie)
1

4,90%

95,10%

2

12,89% 82,21%
3 6,60% 75,61%
4 7,14% 68,47%
5 14,81% 53,66%
6 11,35% 42,31%
7 10,08% 32,23%
8 11,32% 20,91%
9 12,88% 8,03%
10 8,03% 0,00%

 

 

Returpræmien fsva. den præmiedel, der er reserveret til afholdelse af lovpligtige byggeeftersyn beregnes i forhold til de faktisk foretagne eftersyn. Hvis ingen af de 2 lovpligtige eftersyn er foretaget, returneres den samlede præmie reserveret til afholdelse af eftersyn. Hvis kun det første eftersyn er afholdt, returneres halvdelen af den reserverede præmie, og hvis begge eftersyn er afholdt, er der ingen returpræmie for så vidt angår den del af præmien, der er reserveret til afholdelse af byggeeftersyn.


Efter opgørelse af de 2 ovennævnte returbeløb fratrækkes en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police (der opkræves aldrig beløb hos kunden).


For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke er en tidsfrist for anmodning om tilbagebetaling af returpræmie udover de almindelige forældelsesfrister.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.