Tema
Debat

Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (tidligere Gefion Insurance A/S) erklæret konkurs

7. jun. 2021
Garantifonden dækker alene den virksomhed Gefion har i Danmark for dækning af risici i Danmark

 

Skifteretten har den 7. juni 2021 afsagt konkursdekret over Gefion Finans A/S under frivillig likvidation. Adv. Boris Frederiksen, Kammeradvokaten/ Poul Schmith og Adv. Søren Aamann Jensen, Accura er udpeget til kuratorer

 

Garantifondens rolle og ansvar

 

Garantifonden dækker udelukkende Gefions forsikringsaftaler i Danmark for risici i Danmark. Det betyder, at skadesforsikringsaftalen skal være indgået i Danmark for dækning af risici i Danmark.

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader for så vidt angår:

 

· private forsikringer (forbrugerforsikringer)

· kollektive forsikringer, i det omfang forsikringen svarer til de omfattede individuelle forsikringer

· bygningsbrandforsikringer

· skader på tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge ansvarsforsikringer herunder motoransvar og fra 1. januar 2019 tillige

· ejerskifteforsikringer, byggeskadeforsikringer samt sælgeransvarsforsikringer i hele forsikringens løbetid

 

Garantifonden dækker dækningsberettigede skader, der er opstået i perioden op til konkursen og indtil 4 uger efter, at du har modtaget meddelelse fra kurator om konkursen i Gefion.

 

Garantifonden refunderer indbetalt forsikringspræmie forholdsmæssigt - det vil sige den del af forsikringsperioden, hvor man har mistet forsikringsdækning. Der fratrækkes en selvrisiko på 1.000 kr.

 

Hvad skal du som forsikringskunde hos Gefion gøre?

 

Du skal tegne nye forsikringer hurtigst muligt, så du er forsikret fremadrettet. Skader, du allerede har anmeldt hos Gefion, vil blive behandlet, og du skal ikke foretage dig yderligere.

 

Skader, du endnu ikke har anmeldt, skal anmeldes i henhold til fremgangsmåden, der er beskrevet i din forsikringspolice. Vær opmærksom på, at skader skal være anmeldt senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse.

 

Alle forsikringskunder i Gefion vil inden for den nærmeste fremtid modtage et brev fra kurator, der nærmere redegør for, hvorledes man som kunde skal forholde sig.

 

Bliv opdateret på konkursen i Gefion Finans A/S (tidl. Gefion Insurance) på www.gefioninsurance.com og www.finanstilsynet.dk

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.