Tema
Debat

CBL Insurance Europe Dac

CBL Insurance Europe Dac blev erklæret konkurs den 12. marts 2020. Forsikringsselskabet solgte forsikringer i Danmark via bl.a. Det Faglige Hus. De danske forsikringstagere i CBL Insurance Europe Dac kan være omfattet af Garantifondens dækningsområde.

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader for forsikringer tegnet i Danmark for så vidt angår: 

  • Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer) og de sikrede,
  • Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,
  • Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer,
  • Forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, samt
  • Forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.