Tema
Debat

Garantifondens medlemmer og bidrag i 2019

20. maj. 2020
I maj 2020 har Garantifonden i alt 318 medlemmer, heraf 56 danske skadesforsikringsselskaber og 262 udenlandske skadesforsikringsselskaber. Medlemmerne er fordelt på følgende lande:

Det har siden 1. januar 2019 været et krav, at alle skadesforsikringsselskaber med tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark skal være medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. I den forbindelse skulle de nye, udenlandske medlemmer betale et indmeldelsesbidrag på minimum 100.000 DKK.

Samtidig pålagde Finanstilsynet Garantifonden, at opkræve et bidrag på 40 DKK på en række udvalgte forsikringstyper, med henblik på at reetablere Garantifondens formue.

Bidragsbetalinger til Garantifonden sker via kvartalsmæssige indberetninger til Garantifonden.

Indtægter og udgifter i 2019

Garantifonden modtog i 2019 i alt 25.821.350 DKK i engangsbidrag fra ny-indmeldte medlemmer og i alt 307.656.360 DKK i løbende bidrag.

Det giver en samlet indtægt i 2019 i Garantifonden på i alt 333.477.710 DKK.

De danske medlemmers bidrag udgjorde 278.140.200 DKK af de løbende bidrag, mens de udenlandske selskaber bidrog med 29.517.160 DKK i løbende bidrag for 2019.

Samtidig havde Garantifonden i 2019 udgifter for i alt 843.790.628 DKK, som primært er anvendt til erstatningsudbetalinger og præmietilbagebetalinger til forsikringstagere i de tre konkurser i henholdsvis Husejernes Forsikringsagentur (Gable Insurance), Alpha Insurance og Qudos Insurance.

I 2020 vil Garantifonden tillige have udgifter til erstatningsudbetalinger til danske forsikringstagere i det irske forsikringsselskab CBL Insurance Europe Dac, der gik konkurs i marts 2020.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.