Tema
Debat

Høring af udbudsmateriale vedrørende udbud af rammeaftale

Høring af udbudsmateriale vedrørende udbud af ”rammeaftale om administration af skadesanmeldelser og ristornokrav samt udbetaling af erstatning”

 

I forbindelse med Garantifonden for skadesforsikringsselskabers forestående udbud af ”administration af skadesanmeldelser og ristornokrav samt udbetaling af erstatning” gennemfører Garantifonden en markedsdialog i form af høring af det foreløbige udbudsmateriale med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige udformning af materialet både for Garantifonden og leverandørfeltet.

 

På baggrund heraf opfordres alle interesserede aktører til at komme med forslag og bemærkninger til det foreløbige udbudsmateriale.

 

Garantifonden vil ikke under høringen svare på spørgsmål til materialet. Eventuelle spørgsmål vil imidlertid blive besvaret under selve udbuddet, jf. nærmere udkast til udbudsvilkårene, der vil blive annonceret i EU-Tidende/TED-databasen. Det er ikke en forudsætning at deltage i markedsdialogen for at kunne deltage i udbuddet. Garantifonden kan vælge at invitere en eller flere af de aktører, der har afgivet høringssvar, til et møde herom.

 

Høringssvar bedes fremsendt til Pernille Gram, pgc@forsikringogpension.dk senest den 22. september 2020. Garantifonden kan vælge at invitere en eller flere af de aktører, der har afgivet høringssvar til et møde herom.

Garantifonden håber på jeres deltagelse.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.