Tema
Debat

Aftale indgået om ejerskifte- og byggeskadeforsikringer

3. maj. 2019
Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om håndtering af kunder i Qudos Insurance A/S med ejerskifte- og byggeskadeforsikringer.

Aftalen indebærer, at forsikringstagere i Qudos Insurance A/S under konkurs og Alpha Insurance A/S under konkurs vil få dækket erstatningskrav vedr. ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer, der er anmeldt til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber senest 6 måneder efter skadesforsikrings-selskabets konkurs.

Endvidere vil Garantifonden også på denne type forsikringer refundere præmie for den resterende del af forsikringsperioden med en selvrisiko på 1.000 kr. Læs mere om aftalen her.