Tema
Debat

Aftale indgået om ejerskifte- og byggeskadeforsikringer

3. maj. 2019
Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om håndtering af kunder i Qudos Insurance A/S med ejerskifte- og byggeskadeforsikringer.

Aftalen indebærer, at forsikringstagere i Qudos Insurance A/S under konkurs og Alpha Insurance A/S under konkurs vil få dækket erstatningskrav vedr. ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer, der er anmeldt til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber senest 6 måneder efter skadesforsikrings-selskabets konkurs.

Endvidere vil Garantifonden også på denne type forsikringer refundere præmie for den resterende del af forsikringsperioden med en selvrisiko på 1.000 kr.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.