Tema
Debat

Qudos Insurance erklæret konkurs

Hvad skal du som forsikringskunde hos Qudos Insurance gøre?

Du skal tegne nye forsikringer hurtigst muligt, så du er forsikret fremadrettet. Skader, du allerede har anmeldt hos Qudos Insurance, vil blive behandlet, og du skal ikke foretage dig yderligere.

 

Skader, du endnu ikke har anmeldt, skal anmeldes i henhold til fremgangsmåden, der er beskrevet i din forsikringspolice, og vær opmærksom på, at skader skal være anmeldt senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse.

Alle forsikringskunder i Qudos vil inden for den nærmeste

fremtid modtage et brev fra kurator, der nærmere redegør for, hvorledes man som kunde skal forholde sig.

 

 

Garantifondens rolle og ansvar

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader for så vidt angår:

 

  • private forsikringer
  • kollektive forsikringer, i det omfang forsikringen svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  • bygningsbrandforsikringer
  • skader på tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge ansvarsforsikringer herunder motoransvar.

Garantifonden dækker dækningsberettigede skader, der er opstået i perioden op til konkursen og 4 uger efter, at du har modtaget meddelelse fra kurator om konkursen i Qudos Insurance.

 

Anmeldte skader, der ikke er omfattet af Garantifondens dækningsområde, vil automatisk blive registreret som krav i konkursboet.

Garantifonden refunderer indbetalt forsikringspræmie forholdsmæssigt. Der fratrækkes dog en selvrisiko på 1.000 kr.

 

Der er penge nok i Garantifonden for skadesforsikringsselskaber til at dække alle krav.

 

Bliv opdateret på konkursen i Qudos Insurance på www.qudosinsurance.dk og www.finanstilsynet.dk

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.