Tema
Debat

Spørgsmål & svar om medlemskab

Spørgsmål & svar


 • Hvem skal være medlem af Garantifonden?

  Følgende forsikringsselskaber skal være medlem af og yde bidrag til Garantifonden:

  • Alle skadesforsikringsselskaber med hjemsted i Danmark

  • Skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.


  Se Garantifondens medlemsliste her.

 • Hvilke selskaber skal betale engangsbidrag til Garantifonden?
  • Danske skadesforsikringsselskaber etableret efter 1. juli 2017 skal betale et engangsbidrag til Garantifonden senest 4 uger efter, at selskabet eller filialen har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark. Engangsbidraget til Garantifonden er fastsat til 100.000 DKK.

  • Skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der pr. 1. januar 2019 havde Finanstilsynets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende virksomhed. 
 • Hvor meget skal der betales i engangsbidrag?

  For alle skadesforsikringsselskaber der pr. 1. januar 2019 er omfattet af medlemspligten, udgør engangsbidraget 50 kr. pr. police inden for visse nærmere definerede forbrugerforsikringer, som forsikringsselskabet har tegnet i Danmark pr. 1. januar 2019.

  De forbrugerforsikringer, der er omfattet af beregningsgrundlaget for engangsbidraget er følgende:

  • motorforsikringer,
  • familieforsikringer,
  • husejerforsikringer,
  • sundhedsforsikringer,
  • ejerskifteforsikringer,
  • sælgeransvarsforsikringer og
  • byggeskadeforsikringer


  Engangsbidraget kan ikke være mindre end 100.000 DKK.

  Skadesforsikringsselskaber med medlemspligt til Garantifonden, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark efter 1. januar 2019, skal betale et engangsbidrag på 100.000 DKK.

 • Hvordan betaler medlemmer engangsbidrag til Garantifonden?

  Betaling af engangsbidrag sker i forbindelse med indmeldelse af Garantifonden, via Garantifondens system.

   

  Selskaber kan få adgang til systemet ved at udfylde kontaktformularen på denne side.

 • Skal der indsendes en erklæring sammen med betaling af engangsbidrag?

  Ja.

  Hvis forsikringsselskabet skal betale et engangsbidrag på mere end 100.000 DKK, skal der i forbindelse med indbetaling af engangsbidraget indsendes en erklæring til Garantifonden fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at engangsbidraget er korrekt beregnet.

   

  Hvis forsikringsselskabet alene skal betale minimumsbeløbet på 100.000 DKK, skal der i forbindelse med indbetaling af bidraget indsendes en erklæring til Garantifonden fra forsikringsselskabets ansvarlige ledelse/tegningsberettiget personkreds om, at engangsbidraget er korrekt beregnet.

  Erklæringerne forefindes inde i Garantifondens indberetningssystem, hvor betaling af engangsbidraget også sker. For adgang til systemet, se her.

 • Hvem skal betale løbende bidrag til Garantifonden?

  Alle medlemmer af Garantifonden, der tegner bidragsforpligtende forsikringstyper, skal betale løbende bidrag til Garantifonden, så længe Finanstilsynet pålægger Garantifonden at opkræve bidrag.

  Selskabet kan vælge selv at betale bidragene, eller det kan opkræves hos den enkelte forsikringstager, der har tegnet eller fornyet en bidragsforpligtende forsikring.

   

  Bidragsbeløbet vil ikke blive tilbagebetalt til forsikringstageren, såfremt forsikringen ophører før tid.

 • Hvor meget er det løbende bidrag i 2022?

  Medlemmer af Garantifonden skal indbetale 40 kr. pr. police til Garantifonden for følgende forsikringstyper, som tegnes i Danmark for risici i Danmark:

  • motorforsikringer,
  • familieforsikringer,
  • husejerforsikringer,
  • sundhedsforsikringer,
  • ejerskifteforsikringer,
  • sælgeransvarsforsikringer og
  • byggeskadeforsikringer

  Der skal indbetales et fast beløb pr. police, uanset om der på samme police er indtegnet flere af de bidragsforpligtende forsikringstyper, eller om flere personer eller enheder er dækket af samme police.

  Bidraget gælder policer tegnet fra den 1. januar 2022 - dvs. både nytegninger og fornyelser.

 • Hvordan betales det løbende bidrag til Garantifonden?

  Det løbende bidrag betales via Garantifondens indberetningssystem, som alle medlemmer skal være registreret i. 

  Medlemmer indbetaler bidraget til Garantifonden hvert kvartal for de bidragsforpligtende forsikringstyper, som skadesforsikringsselskabet har nytegnet eller fornyet i det pågældende kvartal. 

 • Kan et skadesforsikringsselskab uden for EU/EØS være medlem af Garantifonden?

  Nej.

  Ifølge 'lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber' er det kun skadesforsikringsselskaber med hjemsted inden for EU/EØS der kan være medlemmer af Garantifonden.

 • Kan medlemmer melde sig ud af Garantifonden?

  Nej.

  Kun hvis skadesforsikringsselskabets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark ophører, vil medlemskabet af Garantifonden ligeledes ophøre.

  Engangsbidrag refunderes ikke i forbindelse med ophør af medlemskab.

 • Er det muligt for medlemmer af fradrage for uerholdelige bidrag?

  Ja. Hvis et selskab har indberettet et bidrag og dette alligevel ikke modtages pga. policens manglende gyldighed, kan bidraget fratrækkes i den næste indberetning til Garantifonden.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.