Tema
Debat

Spørgsmål & svar om medlemskab

Spørgsmål & svar


 • Hvilke selskaber skal betale engangsbidrag til Garantifonden?
  • Et direkte tegnende skadesforsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, skal være medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

  • Skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i DK via filial eller grænseoverskridende virksomhed.


  Forsikringsselskaber der bliver medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skal betale et engangsbidrag til Garantifonden. Engangsbidraget kan ikke være mindre end 100.000 kr.

 • Hvor meget skal man betale i engangsbidrag?

  For alle medlemmer udgør engangsbidraget 50 kr. pr. police i inden for visse nærmere definerede forbrugerforsikringer, som forsikringsselskabet har tegnet i Danmark, og som er i kraft på tidspunktet for indtræden i Garantifonden.

  De forbrugerforsikringer, der er omfattet af beregningsgrundlaget for engangsbidraget er følgende:

  • motorforsikringer,
  • familieforsikringer,
  • husejerforsikringer,
  • sundhedsforsikringer,
  • ejerskifteforsikringer,
  • sælgeransvarsforsikringer og
  • byggeskadeforsikringer

   

  Engangsbidraget kan ikke være mindre end 100.000 kr.

 • Hvordan betaler medlemmer engangsbidrag til Garantifonden?

  Betaling af engangsbidrag til Garantifonden sker via Garantifondens opkrævningssystem, som man kan få adgang til ved at udfylde kontaktformularen på denne side.

 • Skal der indsendes en erklæring sammen med betaling af engangsbidrag?

  Ja.

  Hvis forsikringsselskabet skal betale et engangsbidrag på mere end DKK 100.000, skal der i forbindelse med indbetaling af engangsbidraget indsendes en erklæring til garantifonden fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at engangsbidraget er korrekt beregnet.

   

  Hvis forsikringsselskabet alene skal betale minimumsbeløbet på DKK 100.000, skal der i forbindelse med indbetaling af bidraget indsendes en erklæring til garantifonden fra forsikringsselskabets ansvarlige ledelse/tegningsberettiget personkreds om, at engangsbidraget er korrekt beregnet.

  Erklæringerne forefindes inde i Garantifondens opkrævningssystem, hvor betaling af engangsbidraget også sker. For adgang til systemet, se her.

 • Hvor meget er det løbende bidrag i 2019?

  Der skal betales 40 kr. pr. police for følgende forsikringer:

  • motorforsikringer,
  • familieforsikringer,
  • husejerforsikringer,
  • sundhedsforsikringer,
  • ejerskifteforsikringer,
  • sælgeransvarsforsikringer og
  • byggeskadeforsikringer

   

  Bidraget gælder policer tegner fra den 1. januar 2019 - dvs. både nytegninger og fornyelser.

   

 • Hvem skal betale løbende bidrag til Garantifonden?

  Alle medlemsselskaber skal betale løbende bidrag til Garantifonden så længe Finanstilsynet pålægger Garantifonden at opkræve bidrag. Selskabet kan vælge selv at betale bidragene eller det kan pålægges den enkelte police.

 • Kan man melde sig ud af Garantifonden?

  Nej.

  Kun hvis forsikringsselskabet ophører med at drive forsikringsvirksomhed i Danmark ophører medlemskabet af Garantifonden.