Tema
Debat

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2023

1. nov. 2022
Finanstilsynet har den 31. oktober 2022 meddelt Garantifonden, at Garantifonden i 2023 fortsat skal opkræve 40 kr. pr. nærmere defineret forbrugerpolice, der fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har ligeledes meddelt, at Garantifonden i 2023 fortsat skal opkræve 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkeforsikring (omregnet til fuldtidsforsikret), som fornyes eller nytegnes.

Finanstilsynet har ved brev af 31. oktober 2022 anmodet Garantifonden om at fortsætte opkrævningen af 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring samt fortsat opkræve 40 kr. pr. police i 2023 for følgende forsikringer:

 

  • Motorforsikringer
  • Familieforsikringer
  • Husejerforsikringer
  • Sundhedsforsikringer
  • Ejerskifteforsikringer
  • Sælgeransvarsforsikringer
  • Byggeskadeforsikringer

 

Som begrundelse for opkrævningen på 40 kr. på forbrugerforsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed, henviser Finanstilsynet til, at Garantifonden, ifølge Garantifondens årsrapport for 2021 pr. 31. december 2021 havde en negativ formue på 947 mio. kr. for den del af Garantifondens formue som vedrører forbrugerforsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed.

Som begrundelse for opkrævningen af de 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring anfører Finanstilsynet at Garantifonden ifølge Garantifondens årsrapport for 2021 pr. 31. december 2021 havde en negativ formue på 321 mio. kr. for den del af Garantifondens formue, som vedrører arbejdsulykkesforsikringer.

 

Bidraget indberettes og indbetales til Garantifonden kvartalsvist. Bidrag for 1. kvartal skal indberettes til Garantifonden senest 30. april 2023 og indbetales til Garantifonden inden 1. maj 2023.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.