Skifteretten har den 7. juni 2021 afsagt konkursdekret over Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (tidligere Gefion Insurance). Adv. Boris Frederiksen, Kammeradvokaten/ Poul Schmith og Adv. Søren Aamann Jensen, Accura er udpeget til kuratorer.


Garantifonden dækker udelukkende Gefions forsikringsaftaler i Danmark for risici i Danmark. Det betyder, at skadesforsikringsaftalen skal være indgået i Danmark for dækning af risici i Danmark.

 

Følgende forsikringsaftaler dækkes:

 

  • Private forsikringer (forbrugerforsikringer)
  • Kollektive forsikringer, i det omfang forsikringen svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  • Bygningsbrandforsikringer
  • Skader på tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge ansvarsforsikringer herunder motoransvar og fra 1. januar 2019 tillige
  • Ejerskifteforsikringer, byggeskadeforsikringer samt sælgeransvarsforsikringer i hele forsikringens løbetid

 

Claims Corporation Network (CCN) behandler skader på vegne af Garantifonden.

 

Læs mere om Gefions konkurs på Gefions hjemmeside Gefion Insurance eller Finanstilsynets hjemmeside Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (tidligere Gefion Insurance A/S) erklæret konkurs (finanstilsynet.dk)

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.