Tema
Debat

Qudos Insurance A/S konkurs

Qudos Insurance A/S blev ved dekret afsagt den 20. december 2018 taget under konkursbehandling. Det er derfor vigtigt, at alle forsikringskunder i Qudos Insurance A/S tegner nye forsikringer så hurtigt som muligt.

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader for så vidt angår:

 

  • private forsikringer
  • kollektive forsikringer, i det omfang forsikringen svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  • bygningsbrandforsikringer
  • skader på tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge ansvarsforsikringer, herunder motoransvar.

 

Garantifonden dækker dækningsberettigede skader, der er opstået i perioden op til konkursen og 4 uger efter at forsikringskunder har modtaget meddelelse fra kurator om konkursen i Qudos Insurance. Læs mere på Qudos Insurance hjemmeside.

 

Dækker Garantifonden ejerskifteforsikring og byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance?

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.