Tema
Debat

Medlemskab

Obligatorisk medlemskab af Garantifonden 

REGISTRER DIT FORSIKRINGSELSKAB I GARANTIFONDEN HER

  • Alle skadesforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark samt

  • skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

skal være medlem af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber.

 

Danske skadesforsikringsselskaber etableret efter 1. juli 2017 skal betale et engangsbidrag til Garantifonden senest 4 uger efter, at selskabet eller filialen har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. Engangsbidraget til Garantifonden kan ikke være på mindre end 100.000 kr. Læs mere om indmeldelse for nye selskaber her.