Tema
Debat

Medlemskab

Obligatorisk medlemskab af Garantifonden 

REGISTRER DIT FORSIKRINGSELSKAB I GARANTIFONDEN HER

  • Alle skadesforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark samt

  • skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

skal være medlem af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber.

 

Danske skadesforsikringsselskaber etableret efter 1. juli 2017 skal betale et engangsbidrag til Garantifonden senest 4 uger efter, at selskabet eller filialen har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark. Engangsbidraget til Garantifonden kan ikke være på mindre end 100.000 kr.

Læs mere om indmeldelse for skadesforsikringsselskaber her.