Tema
Debat

Retssager mod en række UK forsikringsselskaber

30. mar. 2021
Garantifonden har i december 2020 stævnet en lang række UK forsikringsselskaber som ikke har betalt indmeldelsesbidrag til Garantifonden.

Det har siden 1. januar 2019 været et krav, at alle skadesforsikringsselskaber med tilladelse fra Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark skal være medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.


Skadesforsikringsselskaber med hjemsted uden for Danmark, som pr. den 1. januar 2019 var registreret i Finanstilsynet med tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark enten via filial eller via grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed hos Finanstilsynet blev ved lovens ikrafttræden pr. 1. januar 2019 medlem af og bidragspligtig til Garantifonden.


Garantifonden har i december 2020 stævnet en lang række UK forsikringsselskaber, der trods henvendelser fra såvel Finanstilsynet som Garantifonden ikke har indbetalt indmeldelsesbidrag og evt. lovpligtigt løbende bidrag til Garantifonden og heller ikke har indsendt de lovpligtige erklæringer eller i øvrigt ladet sig registrere i Garantifondens IT-system.


Sagerne er anlagt i Danmark med henvisning til værnetingsbestemmelserne i Domsforordningen.


Garantifonden afventer nu de stævnede selskabers reaktion på Garantifondens krav.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.