Tema
Debat

Garantifonden støtter, at der sker stævninger i forbindelse med konkursen i Qudos Insurance

8. jan. 2020
Kurator har den 20. december 2019 stævnet en række personer og selskaber med tilknytning til ledelsen i og ejerkredsen bag Qudos Insurance.

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har stillet en økonomisk garanti med henblik på at sikre sagerne kunne føres. Hermed får kurator i Qudos Insurance A/S under konkurs mulighed for at undersøge en række mulige omstødelige og ansvarspådragende forhold nærmere og forfølge disse ved domstolene.

Garantifonden stævnede i oktober 2018 bestyrelsen og direktionen i det tidligere Husejernes Forsikrings Agentur for et tab på 96 mio. kr., der er påført Garantifonden som følge af den ansvarspådragende tilsidesættelse af de pligter, der påhvilede bestyrelsen og ledelsen af Husejernes Forsikrings Agentur i de perioder, hvor de var medlem af bestyrelsen/direktionen. Allerede forud herfor havde Garantifonden stævnet Gable Insurance AG under konkurs, Barbican Specialty Reinsurance Company Ltd samt Gable’s svenske forsikringsmægler Howden Insurance Brokers AB, og de to sager køres nu samlet.

Retssagen verserer ved Østre Landsret i 1. instans som følge af sagens principielle karakter. Landsretten har endnu ikke taget stilling til en række processuelle spørgsmål om bl.a. værneting.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.