Tema
Debat

Advokatredegørelse om konkurserne i Gable Insurance og Husejernes

14. jun. 2018
Ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikrings Agentur har handlet ansvarspådragende ved bl.a. at benytte urigtige og vildledende oplysninger i markedsføringen. Det er hovedkonklusionen i en omfattende advokatredegørelse, som Garantifonden for skadeforsikringsselskaber nu kan offentliggøre. Garantifonden overvejer nu retslige skridt mod den ansvarlige ledelse.

I en advokatredegørelse udarbejdet af advokatfirmaet Kromann & Reumert for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (i det følgende Garantifonden) slås det fast, at ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikrings Agentur (i det følgende Husejerne) har handlet ansvarspådragende til skade for såvel kunder som Garantifonden. Husejerne solgte forsikringerne på vegne af Gable Insurance (i det følgende Gable). Se advokatredegørelsen her.

Gennem en omfattende dokumentation af sagsforløbet fastslås det i advokatredegørelsen, at ledelsen – både direktion og bestyrelse – i Husejerne havde kendskab til selskabets markedsføringsmateriale m.m. og burde have vidst, at oplysningerne heri var både forkerte og vildledende. Ledelsen burde have rettet de forkerte oplysninger. Samtidigt burde ledelsen have stoppet nytegning, da det stod klart, at Gable af myndighederne havde fået forbud mod tegning af forsikringer. Se sammenfattede konklusioner her.

Garantifonden vil i samråd med sine advokater nu vurdere mulighederne for at lægge sag an mod de ansvarlige medlemmer af ledelsen i Husejerne for de tab, som Garantifonden har lidt.

Advokatredegørelsen omfatter ikke tre udenlandske hovedaktører, den svenske forsikringsmægler, Howden, det engelske genforsikringsselskab, Barbican, og konkursboet for Gable i Liechtenstein. Det skyldes, at Garantifonden allerede i 2017 har lagt sag an mod de tre aktører for at få erstattet nogle af fondens tab, som samlet forventes at blive på langt over 200 mio.

Der er tale om 26.000 kunder i Danmark, der blev påvirket af konkursen i både Gable og Husejerne. De kunder, der havde købt en ejerskifteforsikring via Husejerne måtte ved konkursen se i øjnene, at deres præmie var tabt og at de ville få en højere selvrisiko, hvis de havde ubetalte skader, som skulle dækkes af fonden. Kunderne måtte samtidigt selv betale nye forsikringer i andre selskaber, hvis de ville opretholde forsikringsdækningen.

Når vi i Garantifonden overvejer at forfølge de ansvarlige for at have overtrådt markedsføringsloven og udsætte såvel kunder som Garantifonden selv for økonomiske tab, så sker det også for at sende det for Garantifonden så vigtige signal, at det ikke skal kunne betale sig at sælge forsikringer uden ordentlig forbrugeroplysning og konkursbeskyttelse, siger Torben Weiss Garne, chef for sekretariatet i Garantifonden.


Advokatredegørelsen er udarbejdet på baggrund af en lovændring med et kommissorium, som et flertal i folketinget besluttede at sætte i værk umiddelbart efter konkurserne i Husejernes Forsikrings Agentur og Gable Insurance.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.