Tema
Debat

Suspension af bidrag på motorforsikringer i 2024

2. okt. 2023
Opkrævning af garantifondsbidrag på motorforsikringer, der nytegnes eller fornyes efter 31. december 2023, vil blive suspenderet i 2024. Bidraget vil blive genoptaget i 2025, muligvis som et bidrag delt på hhv. ansvars- og kaskoforsikringer.

Finanstilsynet har oplyst, at bidraget på motorforsikringer til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber i 2024 vil blive suspenderet. Dette indebærer, at selskaberne ikke skal opkræve garantifondsbidrag på motorforsikringer, der nytegnes eller fornyes efter 31. december 2023. Bidraget vil blive genoptaget i 2025, muligvis som et bidrag delt på hhv. ansvars- og kaskoforsikringer. For danske filialer af udenlandske selskaber gælder reglerne for udenlandske selskaber. Opkrævningen stopper for disse selskaber allerede den 23. december 2023. Baggrunden for datoen er gennemførelsen af Motorkøretøjsdirektivet (direktiv 2021/2118 af 24. november 2021).

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.