Tema
Debat

Garantifondens bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på i alt fem medlemmer. De udnævnes alle af den siddende erhvervsminister. Medlemmerne og stedfortrædere udnævnes for 3 år ad gangen.

 

Bestyrelsen er sammensat således, at juridisk, forsikringsteknisk og regnskabsmæssig viden er repræsenteret. Formanden og næstformanden må ikke have en sådan tilknytning til et skadesforsikringsselskab, at der vil kunne opstå modsatrettede interesser mellem dem og Garantifonden.

 

Bestyrelsesmedlemmer gældende fra 1/11 2021:
Bestyrelsesformand

 

 

Christian C. Lund Nielsen

Næstformand

  • Chefaktuar i Tryg Forsikring, Tine Buch-Kromann, indstillet af Den Danske Aktuarforening

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Vicedirektør i DI, Kim Haggren, indstillet af DI
  • Ankenævnskoordinator, Regitze Buchwaldt, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Vicedirektør i F&P, Jan V. Hansen, indstillet af F&P

Suppleant for næstformand

  • Chef for risikostyring, Pernille Jul Overby, indstillet af Den Danske Aktuarforening

Øvrige suppleanter

  • Seniorjurist, Jakob Steenstrup, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Chefjurist, Jeppe Rosenmejer, indstillet af DI og SMVdanmark i fællesskab
  • Chefkonsulent, Kirstine Thorsen, indstillet af F&P
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.