Tema
Debat

Garantifondens bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på i alt fem medlemmer. De udnævnes alle af den siddende erhvervsminister. Medlemmerne og stedfortrædere udnævnes for 3 år ad gangen.

 

Bestyrelsen er sammensat således, at juridisk, forsikringsteknisk og regnskabsmæssig viden er repræsenteret. Formanden og næstformanden må ikke have en sådan tilknytning til et skadesforsikringsselskab, at der vil kunne opstå modsatrettede interesser mellem dem og fonden.

 

Bestyrelsesmedlemmer gældende fra 1/11 2018:


Bestyrelsesformand

 

 

Christian C. Lund Nielsen

 

Næstformand

Chefaktuar Tine Buch-Kromann, Tryg


Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Juridisk konsulent Jakob Steenstrup, Forbrugerrådet Tænk
Underdirektør Kim Haggren, DI
Underdirektør Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension

 

Suppleanter

Suppleant for næstformanden er vakant
Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådet Tænk
Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer, SMWdanmark
Juridisk konsulent Camilla Modvig Gretved,  Forsikring & Pension