Tema
Debat

Alpha Insurance A/S konkurs

Forsikringsselskabet Alpha Insurance A/S blev d. 8 maj 2018 erklæret konkurs. Erstatningskrav, der var ønsket dækket af Garantifonden, skulle senest anmeldes til Garantifonden 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse, hvilket var den 8. november 2018.

Alpha Insurance A/S er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, der dækker kundernes krav som følge af, at Alpha Insurance A/S er blevet taget under konkursbehandling.

Garantifonden giver mulighed for dækning af erstatningskrav, der er udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs, til følgende:

 

  • Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)
  • Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,
  • Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
  • Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  • Bygningsbrandskader på alle typer af ejendomme

Erstatningskrav, som blev anmeldt inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Garantifonden. Læs mere om Alpha Insurance konkurs på www.alphagroup.dk