Tema
Debat

Meddelelse om bidrag til Garantifonden for 2024

3. nov. 2023
Finanstilsynet har den 31. oktober 2023 meddelt Garantifonden, at Garantifonden i 2024 fortsat skal opkræve 40 kr. pr. nærmere defineret forbrugerpolice, der fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har ligeledes meddelt, at Garantifonden i 2024 fortsat skal opkræve 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring (omregnet til fuldtidsforsikret), som fornyes eller nytegnes. Finanstilsynet har derudover meddelt, at Garantifonden i 2024 ikke skal opkræve bidrag på motorforsikringer der fra 1. januar 2024 fornyes eller nytegnes i Danmark for risici i Danmark.

Finanstilsynet har ved brev af 31. oktober 2023 anmodet Garantifonden om at fortsætte opkrævningen af 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring samt fortsat opkræve 40 kr. pr. police i 2024 for følgende forsikringer:

 

  • Familieforsikringer
  • Husejerforsikringer
  • Sundhedsforsikringer
  • Ejerskifteforsikringer
  • Sælgeransvarsforsikringer
  • Byggeskadeforsikringer

 

Motorforsikringer, som forsikringsselskaberne fra 1. januar 2024 nytegner eller fornyer i Danmark for risici i Danmark, skal opkræves 0 kr. pr. police.

Årsagen til det er, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2021/2118/EF af 24. november 2021 (”Motorkøretøjsforsikringsdirektivet”) indebærer, at kun motorkaskoforsikringer fremover skal være en del af gruppen forbrugerforsikringer, mens der oprettes en fond i Fonden til motoransvarsforsikringer. Finanstilsynet forventer at genoptage betaling af bidrag fra motoransvarsforsikringer og motorkaskoforsikringer fra og med 2025.

 

Som begrundelse for opkrævningen på 40 kr. på forbrugerforsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed, henviser Finanstilsynet til, at Garantifonden, ifølge Garantifondens årsrapport for 2022 pr. 31. december 2022 havde en negativ formue på 253 mio. kr. for den del af Garantifondens formue som vedrører forbrugerforsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed.

 

Som begrundelse for opkrævningen af de 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring anfører Finanstilsynet, at Garantifonden ifølge Garantifondens årsrapport for 2022 pr. 31. december 2022 havde en negativ formue på 239 mio. kr. for den del af Garantifondens formue, som vedrører arbejdsulykkesforsikringer.

 

Bidraget indberettes og indbetales til Garantifonden kvartalsvist. Bidrag for 1. kvartal skal indberettes til Garantifonden senest 30. april 2024 og indbetales til Garantifonden inden 1. maj 2024.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.