Tema
Debat

Garantifond stævner ledelsen i Husejernes Forsikring

26. okt. 2018
Det sker som opfølgning på en advokatredegørelse om konkurserne i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikrings Agentur. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har i august 2018 besluttet at stævne ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikring Assurance Agentur på baggrund af konklusionerne i den Advokatredegørelse, der er udarbejdet for Garantifonden. Sagen er nu anlagt ved domstolene.

Husejernes Forsikrings Agentur var en forsikringsagentvirksomhed, der markedsførte og solgte forsikringer i Danmark på vegne af det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG.

I en advokatredegørelse udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber slås det fast, at ledelsen i det konkursramte Husejernes Forsikrings Agentur har handlet ansvarspådragende til skade for såvel kunder som Garantifonden.

Garantifonden har besluttet at stævne den daværende bestyrelse og direktion i Husejernes Forsikrings Agentur for de tab, der er påført Garantifonden som følge af den ansvarspådragende tilsidesættelse af de pligter, der påhvilede bestyrelsen og ledelsen af Husejernes Forsikringsagentur i de perioder, hvor de var medlem af bestyrelsen/direktionen.