Tema
Debat

Ændring af garantifondsloven 1. juli 2017

30. maj. 2017
Den 11. maj 2017 vedtog Folketinget ændringer af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling (L 172).

Ændringerne, der træder i kraft den 1. juli 2017, vedrører især tre områder: 


1) Udenlandske selskaber kan blive medlemmer

Med ændringen af garantifondsloven kan  direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i EU/EØS -  som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner forbrugerforsikringer på det danske marked - blive medlemmer af Garantifonden.

 Der er tale om et frivilligt medlemskab med mulighed for, at skadesforsikringsselskaber efterfølgende kan udtræde af Garantifonden. Ligeledes kan Finanstilsynet udelukke et frivilligt medlem, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler m.v.

Alle nye medlemmer af Garantifonden skal yde et engangsbidrag til fonden. Engangsbidraget skal betales af forsikringsselskaber, der bliver medlem af fonden efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2017. Bidraget fastsættes til 50 kr. pr. police inden for forbrugerforsikringer, som er i kraft på tidspunktet for skadesforsikringsselskabets indtræden i fonden. Ved fastsættelsen af engangsbidraget kan der ske modregning, hvis et forsikringsselskab tidligere har været omfattet af lovens pligt til at yde bidrag til fonden (det årlige bidrag, som blev sat i bero i 2009). Engangsbidraget kan ikke være mindre end 100.000 kr.

Beregningsgrundlaget for engangsbidraget kommer til at fremgå af bidragsbekendtgørelsen (link nederst). 2) Skærpet informationsforpligtelse

Derudover indføres der skærpede informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler.

Forsikringsagentvirksomheder, administrationsselskaber, underagentvirksomheder og forsikringsdistributionsvirksomheder skal i forbindelse med markedsføring til forbrugere af en skadesforsikringsaftale oplyse: 

- i hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes
-  forsikringsselskabets hjemland
- om forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning. 

Oplysningerne skal gives til kunden senest samtidig med indgåelsen af en konkret forsikringsaftale.

Endelig skal forsikringsvirksomhederne nævnt ovenfor på deres hjemmeside på dansk oplyse om det forsikringsselskab, hvori forsikringer tegnes, er omfattet af en garantiordning og om indholdet af garantiordningen. Hvis virksomhederne ikke har en hjemmeside, skal oplysningerne gives i forbindelse med markedsføringen.

I forbindelse med lovændringen er lignende skærpede informationskrav blevet indført for skadesforsikringsselskaber - herunder for filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber - i god skik bekendtgørelsen (link nederst). 

 

3) Advokatredegørelse Gable Insurance

Herudover åbner loven op for, at  Garantifonden kan gennemføre en advokatredegørelse om muligheden for at gøre ansvar gældende over for den tidligere ledelse i Gable Insurance AG, den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, deres samarbejdspartnere i distributionen af forsikringer og andre rådgivere.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.