Tema
Debat

Spørgsmål & svar til forsikringskunder

Spørgsmål & svar


 • Hvordan får man besked om skadesforsikringsselskabets konkurs?

  Kurator i det konkursramte selskab giver meddelelse til alle forsikringstagerne om konkursen. Derudover giver Finanstilsynet besked om konkursen via den danske dagspresse.

 • Hvor længe dækker Garantifonden, hvis mit forsikringsselskab er gået konkurs?

  Garantifonden dækker erstatningskrav, der er opstået indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne.

  Er der tale om et udenlandsk skadesforsikringsselskab fra et andet EU/EØS-land, beregnes fristen på 4 uger fra det tidspunkt, hvor Garantifonden har givet meddelelse til fordringshaverne om forsikringsselskabets konkurs.

  For byggeskadeforsikringer, ejerskifteforsikring og sælgersanvarsforsikringer er der et særligt dækningsomfang, da Garantifonden dækker for hele forsikringens løbetid.

 • Hvor lang er fristen for at anmelde krav og til hvem skal de anmeldes?

  Det vil fremgå af brevet fra kurator, der udsendes i forbindelse med en konkurs, hvordan forsikringskunder skal forholde sig til anmeldelse af krav, der ønskes dækket af Garantifonden. 

  Kurator vil løbende oplyse om fremgangsmåden for anmeldelse af krav for de enkelte forsikringstagere afhængig af forsikringstype.


  Krav skal anmeldes senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Krav, der anmeldes efter 6-måneders fristen, kan ikke dækkes af Garantifonden og kan herefter alene anmeldes som en fordring (erstatningskrav) i forsikringsselskabets konkursbo.

  Erstatningskrav, som er anmeldt til det selskab, der er erklæret konkurs, inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Garantifonden og skal ikke anmeldes igen. • Hvem administrerer Garantifondens sagsbehandling i forbindelse med en konkurs?

  Garantifonden indgår aftale med et forsikringsselskab, som står for håndteringen af den daglige drift i forbindelse med en konkurs.

   

  Garantifonden vil i samarbejde med administrationsselskabet bestræbe sig på hurtigt at få behandlet alle sager, der overtages fra det konkursramte selskab.

 • Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål vedr. en konkret forsikringssag?

  Hvis du er forsikringskunde i et forsikringsselskab der allerede er gået konkurs, kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig i den konkrete situation, ved at læse om konkursen på Garantifondens hjemmeside.

  Læs om Alpha Insurance her og Qudos Insurance her

 • Skal jeg tegne en ny forsikring, hvis mit selskab er gået konkurs?

  Garantifonden dækker kun i en begrænset periode. Derfor er det vigtigt, at man hurtigt bliver forsikret på ny.

  I de fleste tilfælde kan forbrugerne gå til et andet forsikringsselskab, for at blive forsikret. Man kan med fordel bruge Forsikringsguiden.dk til at få et overblik over forsikringsmuligheder. Her kan man sammenligne pris og dækning på de fleste private forsikringer hos en lang række forsikringsselskaber.


  Særligt hvis der er tale om en lovpligtig forsikring, er det vigtigt, at der tegnes en ny forsikring hos et andet forsikringsselskab så hurtigt som muligt, for at opretholde den lovpligtige forsikringsdækning.