Tema
Debat

Spørgsmål & svar til forsikringskunder

Spørgsmål & svar


 • Hvordan får man besked om skadesforsikringsselskabets konkurs?

  Kurator i det konkursramte selskab giver meddelelse til alle forsikringstagerne om konkursen. Derudover giver

  Finanstilsynet besked om konkursen via den danske dagspresse.

 • Hvor længe dækker Garantifonden?

  Garantifonden dækker erstatningskrav, der er opstået indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne.

  Er der tale om et udenlandsk skadesforsikringsselskab fra et andet EU/EØS-land, beregnes fristen på 4 uger fra det tidspunkt, hvor Fonden har givet meddelelse til fordringshaverne om forsikringsselskabets konkurs.

 • Hvor lang er fristen for at anmelde krav og til hvem skal de anmeldes?

  Krav, der ønskes dækket af Garantifonden, skal anmeldes til det forsikringsselskab, der behandler sager på vegne af Fonden, senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Krav, der anmeldes efter 6-måneders fristen, kan ikke dækkes af Garantifonden og kan herefter alene anmeldes som en fordring (erstatningskrav) i forsikringsselskabets konkursbo.

  Erstatningskrav, som er anmeldt til det selskab, der er erklæret konkurs, inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Garantifonden og skal ikke anmeldes igen.

 • Hvem behandler eventuelle erstatningskrav?

  Garantifonden for skadesforsikringsselskaber indgår en aftale med et eller flere forsikringsselskaber om at overtage forsikringssagerne i det konkursramte selskab. 
  Du bliver kontaktet af det forsikringsselskab, der skal behandle din sag.


  Garantifonden vil bestræbe sig på hurtigt at få behandlet alle sager, der overtages fra det konkursramte selskab.

 • Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål vedr. en konkret forsikringssag?

  Spørgsmål vedr. en konkret forsikringssag skal rettes til det forsikringsselskab, der behandler sager på vegne af Garantifonden.

 • Skal jeg tegne en ny forsikring?

  Garantifonden dækker i en begrænset periode. Derfor er det vigtigt, at man hurtigt bliver forsikret på ny.

  I de fleste tilfælde kan forbrugerne gå til et andet forsikringsselskab, for at blive forsikret. Man kan med fordel bruge Forsikringsguiden.dk til at få et overblik over forsikringsmuligheder. Her kan man sammenligne pris og dækning på de fleste private forsikringer hos en lang række forsikringsselskaber.


  Særligt, hvis der er tale om en lovpligtig forsikring, herunder arbejdsulykkesforsikring, eller en forsikring, der kan sidestilles med en lovpligtig forsikring, er det vigtigt,  at der tegnes en ny forsikring hos et andet forsikringsselskab så hurtigt som muligt for at opnå den lovpligtige forsikringsdækning.