Tema
Debat

Der er oplysningspligt om medlemskab af Garantifonden

Oplysningspligt om medlemskab 

 

Forsikringsagentvirksomheder, administrationsselskaber og forsikringsselskaber, herunder filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber, har pligt til at oplyse om medlemskab af Garantifonden. På denne side finder du regler og logo'er til brug for dette.


Oplysningspligt for forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber

 

Fra den 1. juli 2017 skal forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber i forbindelse med markedsføring til forbrugere af en skadesforsikringsaftale tegnet i et skadesforsikringsselskab oplyse:

 

  • i hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes,
  • forsikringsselskabets hjemland,
  • om forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning.

Disse virksomheder skal på deres hjemmeside oplyse på dansk om:

  • en skadesforsikringsaftale til forbrugere tegnet i et skadesforsikringsselskab er omfattet af en garantiordning og indholdet af denne garantiordning
  • forsikringsselskabets navn og adresse.

Hvis virksomhederne ikke har en hjemmeside, skal oplysningerne gives i forbindelse med markedsføringen. Bestemmelsen omfatter kun markedsføring af en skadesforsikringsaftale.

 

Hvis garantiordningen selv har en hjemmeside, hvor dækningsomfanget er beskrevet, kan forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet på deres hjemmeside henvise til garantiordningens hjemmeside. Det er dog en betingelse, at denne beskrivelse findes på dansk.

En forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab skal senest samtidig med indgåelsen af en konkret forsikringsaftale give information om:

 

  • navn og adresse på det forsikringsselskab, hvori forsikringen tegnes og
  • om, hvorvidt forsikringsselskabet, når der er tale om en skadesforsikringsaftale til forbrugere, er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af selskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning.

Tilsvarende krav som ovenfor beskrevet gælder for underagentvirksomheder eller administrationsselskaber.

 

For mere om krav om oplysningspligt for forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber, se gældende lovtekst her.

 

Oplysningspligt for forsikringsselskaber

 

Fra den 1. juli 2017 skal forsikringsselskaber, herunder filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber, opfylde oplysningskravkrav der svarer til de krav, der gælder for forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber.

Yderligere oplysninger om oplysningspligt for forsikringsselskaber, se bekendtgørelsen her.

 

Logo til brug for oplysningskrav

 

Forsikringsagentvirksomheder, administrationsselskaber mm. kan ikke blive medlem af Garantifonden. De kan dog anvende logoet, hvis de i sammenhæng med anvendelsen oplyser hvilket forsikringsselskab, der er medlem af fonden.

Følgende logo kan frit bruges af medlemmer af Garantifonden til opfyldelse af oplysningskravene:

 

 

 

Logo skadesgarantifonden