Tema
Debat

Qudos Insurance A/S konkurs

Qudos Insurance A/S er ved dekret afsagt den 20. december 2018 taget under
konkursbehandling. Det er derfor vigtigt, at alle forsikringstagere tegner nye forsikringer så hurtigt som muligt.

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader for så vidt angår:

 

  • private forsikringer
  • kollektive forsikringer, i det omfang forsikringen svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  • bygningsbrandforsikringer
  • skader på tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge ansvarsforsikringer, herunder motoransvar.

 

Garantifonden dækker dækningsberettigede skader, der er opstået i perioden op til konkursen og 4 uger efter, at du har modtaget meddelelse fra kurator om konkursen i Qudos Insurance. Læs mere på Qudos Insurance hjemmeside.