Tema
Debat

Gable Insurance/Husejernes Forsikringsagentur

Gable Insurance blev erklæret konkurs den 19. november 2016 i Liechtenstein. Gable Insurance solgte forsikringer i Danmark via Husejernes Forsikringsagentur. Den 8. december 2016 blev også Husejernes Forsikringsagentur erklæret konkurs.

Eftersom ingen af selskaberne var medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forsikringstagere dækning i tilfælde af forsikringsselskabers konkurs, vedtog Folketinget den 8. december 2016, efter drøftelser med brancheorganisationen Forsikring & Pension, en lovændring, som betyder, at danske kunder i Gable Insurance og Husejernes Forsikringsagentur alligevel var omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

 

Lovændringen betyder, at Garantifonden yder dækning af krav, der ellers ikke ville være dækket.

Det er Topdanmark der skadebehandler sager i Gable Insurance/Husejernes Forsikringsagentur på vegne af Garantifonden, og håndterer udbetalingen af erstatningen fra Garantifonden. Dette gælder også allerede afsluttede skadessager, der blot afventer frigivelse af erstatning.