Spørgsmål og svar 
Her kan du se svar på de oftest stillede spørgsmål
 

Gælder dækningen også virksomheder?

Fonden dækker udækkede erstatningskrav  som privatforbrugere har til gode i et konkursramt selskab, og hvis selskabet er modpart i en forsikringssag fra forbrugsforsikringer.

Er der forskel på dækningen af personskader og tingsskader?

Garantifonden dækker alle de forbrugerforsikringer, du har i det konkursramte selskab. Dvs. at alle forbrugere med fx bilforsikring, knallertforsikring, indboforsikring, husforsikring, fritidshusforsikring eller ulykkesforsikring i det konkursramte selskab er sikret.

 Garantifonden dækker også forsikringer, der er tegnet kollektivt, når de svarer til private forsikringer. Der er derfor ikke forskel på dækningen af personskade og tingsskade.

Hvor lang kan jeg forvente Garantifonden er om at behandle min skadessag, som jeg har anmeldt til mit skadesforsikringsselskab, og det er gået konkurs?

Garantifonden vil bestræbe sig på hurtigt at få behandlet alle skadessager der overtages fra det konkursramte selskab. Derfor vil et eller flere navngivne forsikringsselskaber hjælpe fonden med dette. Hvilke selskab oplyses på denne hjemmeside.

Du kan henvende dig til det forsikringsselskab, der er sat til at behandle din sag, hvis du har spørgsmål.

 

Publiceret/Opdateret 14-10-2016