Mit skadeforsikringsselskab er gået konkurs 
Hvad hvis forsikringsselskabet går konkurs?

Forsikringsselskaberne har i fællesskab oprettet en garantifond "Garantifonden for skadesforsikringsselskaber".

Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt selskab, og hvis du har selskabet som modpart i en forsikringssag. 

Det betyder, at hvis dit eget eller din modparts forsikringsselskab går konkurs, så er du sikret via garantifonden. Den sørger for, at du alligevel får udbetalt den erstatning, du er berettiget til.

Du får også pengene tilbage – minus en selvrisiko

Garantifonden giver dig også de penge tilbage, du har betalt forud for din forsikring i det konkursramte selskab (præmien). Der er dog en selvrisiko på 1.000,- kr. Du kan anmelde dette beløb til konkursboet og på den måde forsøge at få dækket den del af tabet.

Hvordan får du besked om konkursen?
Alle forsikringstagere og skadelidte i det konkursramte selskab får et brev fra garantifonden sammen med en vejledning om, hvad de skal gøre. Vejledningen bliver også lagt på garantifondens hjemmeside. Derudover giver Finanstilsynet besked via dagspressen.

Fonden dækker alle dine egne private forsikringer

Garantifonden dækker alle de forbrugerforsikringer, du har i det konkursramte selskab. Dvs. at alle forbrugere med fx bilforsikring, knallertforsikring, indboforsikring, husforsikring, fritidshusforsikring eller ulykkesforsikring i det konkursramte selskab er sikret.

 Garantifonden dækker også forsikringer, der er tegnet kollektivt, når de svarer til private forsikringer.

 Konkursramt selskab som modpart

Garantifonden dækker i et vist omfang de private forbrugere og erhvervsdrivende, der har en forsikringssag mod det konkursramte selskab, dvs. når selskabet er din modpart, men ikke dit eget selskab.

Hvis der er tale om en ansvarsforsikring for motorkøretøjer, er det både skader på personer og ting, der er dækket. 

Hvis der er tale om andre ansvarsforsikringer, er det kun skader på personer, der er dækket. Skader på ting må du selv anmelde til konkursboet.

Erhvervsforsikringer ikke med

Garantifonden dækker ikke erhvervsforsikringer, medmindre en skadelidt erhvervsdrivende er sikret dækning ifølge skadevolders ansvarsforsikring. Økonomiske krav kan i stedet anmeldes til konkursboet. 

Hvad skal du gøre?

Hvis du har et erstatningskrav mod det konkursramte forsikringsselskab, skal du anmelde det til garantifonden senest 6 måneder efter, at konkursen er offentliggjort.

Hvem behandler mit erstatningskrav?

Garantifonden indgår en aftale med et eller flere forsikringsselskaber om at overtage forsikringssagerne i det konkursramte selskab. Udbetaling af erstatning fra garantifonden sker hurtigst muligt og senest 3 måneder efter, du har anmeldt kravet.

Du bliver kontaktet af det forsikringsselskab, der skal behandle din sag.

Spørgsmål til din forsikringssag?

Du skal henvende dig til det forsikringsselskab, der er sat til at behandle din sag, hvis du har spørgsmål.

Publiceret/Opdateret 17-12-2015