Mit skadeforsikringsselskab er gået konkurs 
Hvad hvis forsikringsselskabet går konkurs?

Forsikringsselskaberne har i fællesskab oprettet en garantifond "Garantifonden for skadesforsikringsselskaber".

Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt selskab, og hvis du har selskabet som modpart i en forsikringssag. 

 

 

Publiceret/Opdateret 08-05-2018