Lovgrundlag 

Fonden blev oprettet ved lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber, vedtaget den 10. juni 2003.

Love

Lov af 2003

Fonden blev oprettet ved lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber, vedtaget den 10. juni 2003. Loven blev sat i kraft 1. oktober 2003. Gældende lov er "Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber" (LBK nr. 419 af 01. maj 2007).

 Læs loven her

Ændringslov 2016

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Dækning af krav fra danske forsikringstagere i det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG under konkurs).

Lov nr. 1505 af 08.12.2016

Læs loven her

Ændringslov 2017

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Mulighed for, at direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler til forbrugere).

Lov nr. 664 af 8. juni 2017

Læs loven her

Bekendtgørelser (bidrag)

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Bekendtgørelse nr. 447 af 8. juni 2005.

Læs bekendtgørelsen her

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Bekendtgørelse nr. 743 af 13. juni 2017.

Læs bekendtgørelsen her

Bekendtgørelse (god skik)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (nye informationsforpligtelser for skadesforsikringsselskaber, herunder for filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber, ved markedsføring af skadesforsikringsaftaler til forbrugere).

Bekendtgørelse nr. 484 af 16. maj 2017.

Læs bekendtgørelsen her

Publiceret/Opdateret 21-07-2017