Bestyrelsen 

Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer samt suppleanter.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren. Medlemmerne og disses stedfortrædere udnævnes for 3 år. Bestyrelsens medlemmer skal repræsentere juridisk, forsikringsteknisk og regnskabsmæssig viden.

Formanden og næstformanden må ikke have sådan tilknytning til et skadesforsikringsselskab, at der vil kunne opstå modsatrettede interesser mellem dette og fonden

Bestyrelsesmedlemmer for perioden indtil 31. oktober 2018:

Bestyrelsesformand Jesper Rasmussen
Chefaktuar Tine Buch-Kromann
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup, Forbrugerrådet Tænk
Chefjurist Peter Uggerholt Andersen, SMVdanmark
Fhv. vicedirektør i Forsikring & Pension, Carsten Frederik Andersen

Suppleanter:

Formand for Aktuarforeningen, Nils Rømer
Direktør Tine Roed, DI
Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådet
Advokat Peter Celander Lindgren, Forsikring & Pension

Det daglige arbejde varetages af Forsikringsorganisationernes Fællessekretariat, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup.

Publiceret/Opdateret 21-08-2018