Årsrapporter 
Fonden skal udarbejde og aflægge årsregnskab for hvert år. Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Årsrapporten for 2016

Garantifondens trettende regnskabsperiode fra den 1. januar til den 31. december 2016 har været påvirket af den indtrufne konkurs i det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG, der især
solgte ejerskifteforsikringer på det danske marked gennem Husejernes
Forsikring Assurance Agentur ApS, som ligeledes gik konkurs i december 2016. De to konkurser har afstedkommet, at regnskabet for 2016 er negativt påvirket.

Garantifondens indtægter i perioden består af finansielle indtægter på 15.824 t.kr., hvilket er en stigning i forhold til 2015 på 16.692 t.kr., som væsentligst er forårsaget af ændring i urealiserede kursreguleringer.
Afløb af hensættelser m.v. i forbindelse med konkurs i Plus Forsikring A/S udgør -903 t.kr., og udgifter og hensættelser i forbindelse med konkurs i Gable Insurance AG udgør 116.913 t.kr. Driftsomkostninger udgør 1.176 t.kr., og dermed blev årets resultat et underskud på
101.362 t.kr.

Garantifonden har i 2016 investeret sit realiserede obligationsafkast i statsobligationer og realkreditobligationer, men ultimo 2016 afhændet en mindre del af obligationerne til dækning af udbetalinger i
forbindelse med konkurs i Gable Insurance.

Læs Årsrapporten for 2016 her

Læs Årsrapporten for 2015 her

Læs Årsrapporten for 2014 her

Læs Årsrapporten for 2013 her

Læs Årsrapporten for 2012 her

Læs Årsrapporten for 2011 her

Læs Årsrapporten for 2010 her

Læs Årsrapporten for 2009 her

Læs Årsrapporten for 2008 her 

Publiceret/Opdateret 24-04-2017