Hvad dækker Garantifonden? 

 Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

1)    Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)

2)    tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer

3)    tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer

4)    kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

5)    bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme

Publiceret/Opdateret 30-05-2017